Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Data networks33994/2795/2223/1/88
Studiegids

Data networks

33994/2795/2223/1/88
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Horsmans Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert aan de hand van het OSI-model de werking van protocollen, kabels en netwerkapparatuur. Je past  deze kennis toe bij het configureren en opzetten van een klein netwerk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Verklaart de invloed van netwerkmodellen in het tot stand komen van datacommunicatie
Verklaart de werking en functie van de toestellen die gebruikt worden in kleine datanetwerken
Verklaart de werking en functie van de belangrijkste protocollen en services in datanetwerken
Motiveert de werking van protocollen aan de hand van veel gebruikte netwerktools
Legt de werking uit van IP adressering- en naamschema's
Verklaart de invloed van netwerkmodellen in het tot stand komen van datacommunicatie
Verklaart de werking en functie van de toestellen die gebruikt worden in kleine datanetwerken
Verklaart de werking en functie van de belangrijkste protocollen en services in datanetwerken
Legt de werking uit van IP adressering- en naamschema's
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Geeft de IPv4 en IPv6 adres schema's aan de hand van gegeven vereisten
Gebruikt commando's voor basis router en switch configuraties
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Gebruikt netwerksimulatietools om kleine datanetwerken te simuleren
Construeert een klein datanetwerk aan de hand van de gegeven vereisten
Spoort fouten op in kleine datanetwerken en lost deze op
Gebruikt netwerkanalysetools om de werking van kleine netwerken te controleren
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Gebruikt netwerkanalysetools om de werking van kleine netwerken te controleren
Spoort fouten op in kleine datanetwerken en lost deze op
Gebruikt netwerkanalysetools om de werking van kleine netwerken te controleren
Gebruikt netwerksimulatietools om kleine datanetwerken te simuleren
Spoort fouten op in kleine datanetwerken en lost deze op

Leerinhoud

OSI en TCP/IP modellen
Configureren en testen van basisnetwerken
Ethernet
Network Layer
Transport Layer
Application Layer
IP-adressering
Subnetten van netwerken
Netwerkprotocollen
Configureren van netwerkbesturingssystemen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal, gesloten boek
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Digitaal, casus, gesloten boek.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Digitaal, casus, gesloten boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal, gesloten boek.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal, casus, gesloten boek.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.