Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Programming principles33959/2795/2223/1/62
Studiegids

Programming principles

33959/2795/2223/1/62
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dams Tim
Andere co-titularis(sen): Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak gaan we letterlijk 'leren programmeren', waarbij we snel zullen zien dat vooral een heldere en logische kijk op het geheel essentieel is, niet zo zeer het beheersen van de programmeersyntax. Ieder computerprogramma, hoe complex ook, is terug te brengen tot een aantal elementaire programmeeraspecten. Het zijn deze zaken die we zullen leren beheersen. We leren hierbij C# als programmeertaal om console-applicaties te maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Hanteert begrippen zoals variabelen, datatypen, declaraties, operatoren, expressies, statements, type-conversie
Ontwikkelt klassen en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen.
Respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules).
Maakt gebruik van selectie- en iteratiestructuren.
Maakt gebruik van diverse soorten arrays.
Kiest het juiste array type al naar gelang de situatie.
Spoort fouten op aan de hand van debugging tools.
Stelt de juiste methodesignaturen op.
Schrijft aanpasbare, leesbare en uitbreidbare code.
Maakt gebruik van bibliotheken.

Leerinhoud

Werken met een IDE

Variabelen en datatypes

Strings

Beslissingen

Loops

Methoden

Arrays

Studiematerialen (lijst)

Zie Scherp Scherper - 2e editieVerplicht€ 65,00
  • Auteur: Tim Dams

Studiematerialen (tekst): Verplicht

HANDBOEK
Zie Scherp Scherper, Tim Dams, ISBN:9789403667515 [gratis webversie ook beschikbaar] 

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken15,00digitaal, gesloten boek
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00digitaal, gesloten boek
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks65,00digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00digitaal, gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks65,00digitaal

Toetsing (tekst)

De vaardigheidsproef in de examenreeks bestaat uit het ontwikkelen van een nieuwe console-applicatie op de eigen laptop. De student mag enkel het handboek (digitaal of papier) hiervoor gebruiken.

De kennis- en inzichtstoetsen bestaan uit een gesloten boek digitaal examen op toets.ap.be dat bestaat uit een grote reeks vragen van diverse vormen (multiple choice, ontbrekende woorden of code (syntax), waar/niet waar, open vragen, etc.): 


AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.