Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Communication29042/2795/2223/1/15
Studiegids

Communication

29042/2795/2223/1/15
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Eyken Koen
Andere co-titularis(sen): Joncheere Zoë
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Soft skills en communicatie worden steeds belangrijker in het bedrijfsleven. De Engelse taal komt ook terug in websites, boeken, cursussen en op de werkvloer. De studenten leren omgaan met de meest voorkomende vormen van mondelinge en schriftelijke communicatie die ze in de (internationale) context later zullen tegenkomen . Ze zullen zelf o.a. Engelstalige vergaderingen houden en daar een verslag van maken, telefoongesprekken voeren, hun mening verdedigen en via brainstorming aan nieuwe ideeën komen, ...

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
EN-B2/C1: Schrijft samenhangende teksten over onderwerpen die vertrouwd zijn of van zakelijk belang zijn
EN-B2/C1: Voert een zakelijk telefoongesprek
EN-B2/C1: Herkent onderdelen van vergaderingen en gebruikt deze zelf als structuur
EN-B2/C1:Drukt zich vloeiend en spontaan uit zonder nadrukkelijk naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Gebruikt de taal flexibel en effectief voor professionele doeleinden.
EN-B2/C1: Problemen tijdens vergaderingen opmerken en gepaste aanpassingen doorvoeren.
EN-B2/C1: Voert samenhangende gesprekken over zakelijke en persoonlijke onderwerpen
EN-B2/C1: Presenteert zonder hulpmiddelen over IT-onderwerp
EN-B2/C1: Stelt voor en verdedigt idee via een elevator pitch
EN-B2/C1: Evalueert verschillen in gedrag en vergaderingen in een internationale context

Leerinhoud

 • Internationale vergaderingen en culturele verschillen
 • Presentatietechnieken en lichaamstaal
 • Professioneel schrijven & zakelijk e-mailen
 • Zakelijke telefoongesprekken
 • Elevator pitch
 • Persoonlijkheidstypes
 • Brainstorming
 • Een standpunt verdedigen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software..

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Schriftelijke test waar verschillende onderwerpen van de cursus aan bod komen.
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00Er zijn mondelinge (elevator pitch, telefoongesprek,...) en schriftelijke (e-mail, meeting minutes...) opdrachten. Studenten moeten tijdens de evaluatiemomenten aanwezig zijn in de les. Er is geen inhaalmoment mogelijk wegens het aantal evaluaties.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Mondelinge test (elevator pitch, telephone conversation,...)
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijke test (e-mail, meeting minutes,...)

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT 

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.