Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Microcontrollers26539/2795/2223/1/79
Studiegids

Microcontrollers

26539/2795/2223/1/79
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhulle Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Arduino programming OF geslaagd of getolereerd voor Arduino programming) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben .

Korte omschrijving

Met behulp van de Arduino development board wordt de werking van een microcontroller uitgelegd. Het Arduino development board voorziet de nodige hardware en software om snel een embedded applicatie te maken. De meest voorkomende microcontroller op het Arduino development board is van de AVR familie, aan de hand van deze wordt de interne werking van een microcontroller uitgelegd. De Arduino software libraries is gebouwd op de C/C++ programmeertalen, het gebruik van deze talen voor embedded applicaties komt ook aan bod. Naar het eind toe van de cursus volgt nog een introductie op een andere, veel krachtiger, microcontroller familie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Begrijpt de taak en het gedrag van seriële communicatie
Legt de taak en het gedrag van geheugens in microcontrollers uit
Legt de taak en het gedrag van IO-systemen uit
Schetst de opbouw en werking van een microprocessor
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Past digitale signaalverwerking toe met microcontrollers
Past bitoperaties toe.
Creëert embedded software bibliotheken
Creëert interrupt gedreven microcontroller toepassingen
Creëert microcontroller toepassingen
Creëert microcontroller toepassingen met draadloze communicatie
Creëert timer gestuurde microcontroller toepassingen
Integreert actuators in een microcontrollertoepassing.
Integreert sensors in een microcontrollertoepassing.
Ontwikkelt digitale signaalverwerking toepassingen met een microcontroller

Leerinhoud

Arduino hardware & software platform (vervolg op Arduino Programming)

Bootloaders
Embedded systeem design
Verwerken van analoge sensor data

8-bit AVR architectuur en instructieset
Bit operaties
Register manipulaties

MCU I/O operaties
MCU Timers & comparator
MCU power safe modes
System clock

Introductie tot 32-bit MCU's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal examen, gesloten boek
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Casus, digitaal examen, mondelinge nabeschouwing, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Casus, digitaal examen, mondelinge nabeschouwing, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal examen, gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Casus, digitaal examen, mondelinge nabeschouwing, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands on permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.