Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Enterprise networking35095/2795/2223/1/80
Studiegids

Enterprise networking

35095/2795/2223/1/80
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mariën Niels
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Routing & switching OF geslaagd of getolereerd voor Routing and switching) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Hier leer je routers en switches correct configureren, voor geavanceerde functies in grotere netwerken. Je zal netwerken kunnen configureren, herstellen en optimaliseren. Tevens krijg je een uitgebreide praktische uitleg over de werking van draadloze netwerktechnologieën ( zoals Bluetooth, WiFi, 4G,..)

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Verklaart geavanceerde switching technologieën
Verklaart geavanceerde routing protocollen en concepten
Verklaart de werking van de verschillende draadloze technologieën
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Gebruikt netwerksimulatietools om geavanceerde LAN netwerken te configureren en simuleren
Configureert routers in een complex IPv4 of IPv6 netwerk gebruik makend van single- en multi-area OSPF en EIGRP
Configureert geavanceerde switching technologieën zoals VLANs, RSTP, PVST+ en Etherchannel
Configureert first hop redundancy protocols (HRSRP) in een switched netwerk
Configureert draadloze routers en cliënts
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Corrigeert fouten in een complex netwerk met routers, switches en acces points

Leerinhoud

LAN redundancy
STP
Link aggregation en HSRP
Advanced OSPF
EIGRP
Troubleshooting
Wireless LANs
WAN verbindingen en protocols

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00casus: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00casus: permanent uitgesteld, digitaal
Tijdens het academiejaar zijn er twee vaardigheidstoetsen die meetellen voor 10% elk.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00casus: momentopname op examen, digitaal

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.