Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Web frameworks35089/2795/2223/1/70
Studiegids

Web frameworks

35089/2795/2223/1/70
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mariƫn Sven
Andere co-titularis(sen): Similon Andie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Web programming OF geslaagd of getolereerd voor Web Programming) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Verder bouwend op Web Technology en Web Programming wordt nu stap voor stap een MEAN stack web applicatie ontwikkeld op basis van moderne client-side Web en styling frameworks in combinatie met de populaire Node/Express/MongoDB producten als server-side componenten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Begrijpt de werking van een NoSQL database
Begrijpt de werking van de MEAN stack
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwikkelt een MongoDB database voor een web applicatie
Ontwikkelt een NodeJS web applicatie
Ontwikkelt een volledige MEAN applicatie
Ontwikkelt een web user interface met Angular en Bootstrap
Ontwikkelt een web user interface en maakt gebruik van een recent styling framework

Leerinhoud

Angular
Front-end styling framework
NodeJS
Express
MongoDB

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitale evaluatie, open en gesloten vragen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitale evaluatie, casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitale evaluatie, open en gesloten vragen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitale evaluatie, casus