Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
DevOps26776/2795/2223/1/86
Studiegids

DevOps

26776/2795/2223/1/86
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Cloud Applications
  • Internet of Things
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peetermans Wouter
Andere co-titularis(sen): Van Hansewijck Dries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Linux OF geslaagd of getolereerd voor Linux) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

DevOps is een revolutionaire nieuwe aanpak en methodologie in de manier waarop software ontwikkeld wordt. Het is een grote cultuurverandering waarbij er een gezamenlijke verantwoordelijkheid gecreëerd wordt tussen de Developper (Dev) en IT Operations ( Ops). Ze moeten nu als een team samenwerken in plaats van zoals vroeger waarbij ze tegengestelde belangen hadden en elkaar de verantwoordelijkheid doorschoven. Anders gezegd : Dev’s zijn bv mee-verantwoordelijk dat hun software compatibel zijn met de infra waar het op moet draaien.

Bovendien worden veel stukken van het ontwikkelingsproces zoals deployment, testing en monitoring sterk geautomatiseerd. Het resultaat is dat er meer agile gewerkt kan worden en een product sneller kan ontwikkeld worden. Waar vroeger een software-product release-cyclussen van 3 tot 6 maanden kon hebben, zijn er vandaag de dag organisaties die continue ontwikkelingen uitrollen en die op korte termijn in productie zetten. Devops is dan ook essentieel om onze digitale wereld draaiende te houden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Zet een software delivery pipeline op.
Begrijpt de verschillen tussen de stages in de software deployement pipeline.
Navigeert zich in de DevOps wereld en anticipeert mogelijke evolutie
Tekent een software deployement pipeline uit.
Beschrijft de staat van een IT infrastructuur en reproduceert deze automatisch.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Zet een software delivery pipeline op.
Genereert feedback vanuit het software ontwikkelingsproces naar de developer toe.
Beschrijft de staat van een IT infrastructuur en reproduceert deze automatisch.
De PBA elektronica-ICT houdt elektronische en/of ICT-systemen operationeel en neemt initiatieven om technische problemen op te lossen.
Voorziet transparantie doorheen de software delivery pipeline.
Stelt verbeteringen voor aan de hand van verzamelde metrics.
Houdt toezicht op een applicatie en verzameld kritieke metrics.
Zet een software delivery pipeline op.

Leerinhoud

Dit vak leert de student de theoretische en praktische basis van DevOps. Het doel is om de basis te leren van wat een DevOps engineer nodig heeft om zijn werk te kunnen doen op een praktische manier. De verworven kennis komt later van pas tijdens het uitvoeren van projecten in andere vakken.

Binnen dit vak hebben we theoretische sessies met de volgende inhoud :

 • Wat is DevOps? We bekijken de geschiedenis + de toekomst.
 • Filosofie: you build it = you run it
 • Git strategieën
 • Containers
 • Container orchestration
 • Wat is CI/CD
 • CI/CD pipelines
 • Logging en monitoring

We gaan voor DevOps praktisch aan de slag in een Linux omgeving. We leren de tools en technieken gebruiken om te komen tot 'you build it = you run it'. Dit werken we in een aantal iteraties uit.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht30,00Digitale en mondelinge evaluatie : casus
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitale evaluatie : casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Digitale en mondelinge evaluatie: casus
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitale evaluatie : casus
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Digitale en mondelinge evaluatie : casus
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examanperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.