Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
3D game programming36937/2795/2223/1/46
Studiegids

3D game programming

36937/2795/2223/1/46
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Mixed reality
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Mixed reality
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Andere co-titularis(sen): Van Battel Sam
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Mixed Reality OF eerder ingeschreven voor Mixed Reality OF eerder ingeschreven voor VR Experience OF simultaan te volgen met VR Experience).

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel ga je aan de slag met de unity game engine en leer je de 3D-toepassingen ontwikkelen. Deze 3D-toepassingen gaan van games tot interactieve VR applicaties. Je importeert 3D modellen, ontwikkelt animaties en interactiviteit en voegt belichting en geluid en materials toe. Je leert werken met verschillende camera perscpectieven, de physics engine. Ook leer je hoe je scripts schrijft in Unity.
Met de ervaring die je opdoet ontwikkel je een 3D project in Unity.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Verzamelt informatie over het project.
Presenteert zijn 3D applicatie.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Stel de vereisten voor een 3D applicatie op.
Begrijpt de principes 3D programming.
Begrijpt Unity.
Optimaliseert software in functie van verbeteringen in de architectuur van een systeem.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Ontwikkelt een 3D applicatie met Unity.
Beschrijft en analyseert de verschillende parameters die van toepassing zijn op een 3D applicatie.
Gebruikt en kent een specifieke game software bibliotheek.
Begrijpt en illustreert componenten, opbouw en werking van een 3D software-applicatie.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Presenteert zijn 3D applicatie.

Leerinhoud

1. Unity theorie:

 • Introductie in 3D game programming en 3D
 • 3D ruimte
 • Materials & lighting
 • Audio
 • Camera
 • Deployment
 • Physics
 • Player Control
 • User Interface in Unity
 • Animaties

2. Unity Project

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht70,00meer toelichting op digitap en in een kickoff sessie
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00meer toelichting op digitap en in een kickoff sessie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen PROJECTOPDRACHT gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Deelname aan tweede examenkans voor Projectopdracht
Deelname aan de tweede examenkans van Projectopdracht is NIET mogelijk ( er wordt een 0 gegegeven) indien de student tijdens het academiejaar 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig was op semesterbasis.