Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Databases24991/2795/2223/1/21
Studiegids

Databases

24991/2795/2223/1/21
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Pooter Marijn
Andere co-titularis(sen): Verhulst David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aan de hand van voorbeelden en oefeningen wordt een inleiding gegeven tot datamodellering voor relationele databases.
Belangrijk hierbij zijn de begrippen primary key, foreign key, verschillende soorten relaties, en SQL.

We leren een conceptueel datamodel om te zetten in een database en query's te schrijven om de gegevens erin op te vragen.
We maken hierbij gebruik van MySQL als RDBMS.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Past normalisatie toe op relationele databanken
Ontwerpt databankobjecten met respect voor de integriteitsregels en applicatiebehoeften.
Identificeert aan welke eisen (definities, regels en standaarden) gegevens dienen te beantwoorden.
Leidt relevante entiteiten, attribuuttypes, de relaties tussen de entiteiten en de cardinaliteiten van de relaties af uit (on)gestructureerde informatiebron(nen).
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Maakt een relationeel datamodel met behulp van de normalisatietechniek
Evalueert een (bestaand) relationeel datamodel op 1NV, 2NV of 3NV.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Creëert een databank en databank objecten.
Implementeert op basis van een datamodel de nodige integriteitsregels in een databank
Manipuleert gegevens in een databank (delete, insert, update)
Analyseert een informatiebehoefte en zet deze om in efficiënte SQL-instructies
Stelt op basis van gegeven informatie een Entity Relationship Diagram op.

Leerinhoud

 • Inleiding tot databases
 • Conceptueel model
  • Entiteit Relatie Diagram
 • Relationeel model
  • Structurele aspecten
  • Integriteitsaspecten
  • Gedragsaspecten
 • Normalisatie
 • SQL
  • SELECT-component
  • WHERE-component
  • Scalaire functies
  • Impliciete en expliciete joins
  • Subqueries
  • Sorteren en groeperen van gegevens

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Theorie wordt via afstandsonderwijs aangeboden en moet de student zelfstandig inplannen. Wekelijks wordt er een interactieve sessie geroosterd.
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Gegevensanalyse : gesloten boek examen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00SQL : gesloten boek met uitzondering van presentaties.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Gegevensanalyse : gesloten boek examen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00SQL : gesloten boek met uitzondering van presentaties.