Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Web technology33960/2795/2223/1/96
Studiegids

Web technology

33960/2795/2223/1/96
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
 • Gaststudenten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michiels Kristof
Andere co-titularis(sen): De Vos Jeroen, Verhulst David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het olod Web technology behandelt de kennismaking met HTML5 en CSS3, de werkinstrumenten die nodig zijn om vorm te geven aan het actuele web. Hiermee creëren we interactieve en grafische websites met aandacht voor gebruiksvriendelijkheid (UI/UX) en toegankelijkheid.
Het olod Webtechnologie bereidt voor op het creëren van een volledige dynamische website. Je maakt kennis met JavaScript als derde pijler van webontwikkeling.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Past HTML5 toe voor de constructie van een webpagina
Past CSS3 toe voor de opmaak van een webpagina
Hanteert een correcte syntax en semantiek bij de structurele opbouw in HTML5 en CSS3
Realiseert een website in HTML en CSS obv een gegeven ontwerp of wireframe
Voegt eenvoudige Javascript functionaliteiten toe aan een website
Hanteert een correcte syntax en semantiek bij de structurele opbouw in Javascript
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Bouwt en test een lokale webserver
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Documenteert de constructie van zijn website op heldere wijze

Leerinhoud

Basiskennis voor het structureren van webpagina's met de opmaaktaal HTML5:
 • de bouwstenen: elementen, tags en attributen
 • structuur kunnen geven aan teksten met semantische HTML5-elementen
 • lijsten, andere tekstmarkeringen en speciale tekens
 • koppelingen
 • beeld, geluid en andere externe inhouden
 • werken met tabellen en formulieren


Basiskennis voor het vormgeven van webpagina’s met de opmaaktaal CSS3:

 • de opbouw van stijlregels en waar die komen te staan
 • het gebruik van lettertypen en de opmaak van tekst en menu’s
 • gebruikmaken van eenvoudige en meer geavanceerde selectors en properties
 • het boxmodel en de positionering van elementen
 • lay-out-technieken: o.a. grid en flexbox
 • kleurgebruik en achtergrondafbeeldingen
 • responsive webdesign met media queries met een mobile first-aanpak.


Kennismaken met JavaScript als derde pijler van web en de werkinstrumenten die nodig zijn:
 • focus op taalconstructies, opdrachten en de mogelijkheden van JavaScript
 • statements, gegevenstypen, variabelen en operatoren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Theorie wordt via afstandsonderwijs aangeboden en moet de student zelfstandig inplannen. Wekelijks wordt er een interactieve sessie geroosterd.
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks85,00Digitaal, casus, open boek.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00Digitaal, casus, open boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitaal, casus, open boek.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.