Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Linux5656/2795/2223/1/00
Studiegids

Linux

5656/2795/2223/1/00
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhulle Geert
Andere co-titularis(sen): Roelants Dieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je zal al vertrouwd zijn met het gebruik van het Microsoft Windows of het Mac OS operating systeem. Tijdens het opleidingsonderdeel Linux zal je niet alleen je scope van operating systemen verbreden: doordat linux open source is laat het toe om onder de motorkap te kijken en gebruiken we meteen die kans om dieper te spitten in de werking van een operating systeem.

Terwijl we in de theorie de Linux kernel analyseren leren we tijdens de labo's gaandeweg werken met de command line, het configureren van een Linux installatie en bestuderen we ook grondig de bash scripting taal. Alle testen op het linux operating systeem gebeuren in een virtuele omgeving. Hoe dergelijke virtualisatie software werkt komt eveneens aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Begrijpt de principes van software packages
Onderscheidt de delen van een Linux distributie
Heeft inzicht in het verband tussen hardware onderdelenen mondules in de Linux kernel
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Installeert een Linux systeem op een virtuele machine
Configureert gebruikers en hun rechten op Linux systeem
Begrijpt de basis principes van linux troubleshooting
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Configureert en installeert applicaties op een Linux systeem
Beheert een Linux systeem m.b.v scripts
Beheert een Linux systeem vanop afstand via command line

Leerinhoud

Virtualisatie
Linux Kernel opbouw
Boot proces
Init Systeem
Linux package management
Gebruikers accounts
Command line en scripts
Logging en troubleshooting
Remote Management
Opslagbeheer

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Digitaal examen, gesloten boek
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Casus, digitaal examen, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks65,00Casus, digitaal examen, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Digitaal examen, gesloten boek
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks85,00Casus, digitaal examen, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.