Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Digital fundamentals33961/2795/2223/1/33
Studiegids

Digital fundamentals

33961/2795/2223/1/33
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Merode Dirk
Andere co-titularis(sen): Mertens Rob, Smets Marc, Van Grieken Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit vak omvat de basisbouwstenen van de digitale systemen, combinatorisch & sequentieel.

We bestuderen wat digitale gegevens zijn en hoe we die kunnen voorstellen en bewerken. We bestuderen verschillende talstelsels, digitale bewerkingen en verdiepen ons in de booleaanse algebra om de logische basisfuncties te leren kennen en te vereenvoudigen.
Op basis van die basisfuncties bouwen we concrete combinatorische systemen op zoals comparators, multiplexers, adders, encoders, decoders, …

We ontwerpen sequentiële schakelingen vertrekkend van flip flops. Hierin zien we registers en tellers.

In het labo gaan we de verschillende logische schakelingen uit de theorie bouwen in simulatiesoftware. Vertrekkende vanuit de logische basisschakelingen zullen we meer uitgebreide systemen opbouwen, analyseren en simuleren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Begrijpt de werking van latches en flip-flops
Begrijpt hoe telschakelingen zijn opgebouwd en waarvoor ze gebruikt worden
begrijpt de werking van logische poorten
begrijpt de opbouw en werking van combinatorische schakelingen
begrijpt hoe talstelsels zijn opgebouwd en waarvoor ze gebruikt worden
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
gebruikt de logische poorten om combinatorische schakelingen op te bouwen in simulatie
kent de werking en gebruikt de analysetools uit de simulatiesoftware
gebruikt de logische poorten en flipflops om sequentiële schakelingen op te bouwen
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
bouwt met behulp van combinatorische logica digitale schakelingen op
stelt digitale systemen samen, bestaande uit combinatorische en sequentiële elementen
simuleert digitale schakelingen
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
vereenvoudigt logische schakelingen op een gestructureerde wijze
verifieert de correcte werking van schakelingen via simulatie
optimaliseert een digitale logische schakeling

Leerinhoud

Theorie:
Binaire logica & basisfuncties
Vereenvoudiging van logische functies
Talstelsels & binaire bewerkingen
Combinatorische systemen
Latches, flipflops, tellers, timers & registers

Labo:
Logische poorten
Analyse mogelijkheden
Combinatorische logica
Sequentiële logica
Digitaal systeemontwerp

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Theorie wordt via afstandsonderwijs aangeboden en moet de student zelfstandig inplannen. Wekelijks wordt er een interactief vragenuurtje geroosterd.
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00open en gesloten vragen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00casus, digitaal
Digitale schakeling te ontwerpen op de simulatiesoftware
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00casus, digitaal
Tijdens het academiejaar zijn er twee vaardigheidstoetsen die telkens voor 10% van het totaal meetellen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00open en gesloten vragen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00casus, digitaal
Digitale schakeling te ontwerpen op de simulatiesoftware

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.

Testen:

Er wordt een 0 op de betrokken test gegeven indien de student afwezig is.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands-on permanent) de afwezigheid en dus de test inhalen en dit enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.