Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Business processes33962/2795/2223/1/67
Studiegids

Business processes

33962/2795/2223/1/67
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Serneels Alexander
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Software en applicatie worden voor het grootste deel gemaakt om bedrijfsprocessen te ondersteunen. Boekhoudpakketten zorgen ervoor dat het financiële proces van een bedrijf vlot verloopt, terwijl AI wordt ingezet als chatbot voor online rekrutering. Na een korte inleiding over de verschillende bedrijfsprocessen, gaan we dieper in op vijf grote processen: HR, Warehouse Management, Accounting, Sales & Marketing en Productie. Voor elk van deze processen zullen we eerst kijken wat er gebeurt in dit proces en hoe IT dit zou kunnen ondersteunen. In de tweede les wordt er een concrete implementatie voorgesteld door een bedrijf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Kan een onderscheid maken tussen de verschillende grote afdelingen van een bedrijf.
Formuleert en verklaart bedrijfsprocessen.
Definieert het algemeen managementproces vanuit een basiskader.
Erkent de noodzaak van IT in de ondersteuning van bedrijfsprocessen.
Beschrijft de integratie tussen IT en business voor verschillende bedrijfsprocessen.
Beschrijft hoe het beleid in een bedrijf gevoerd wordt.
Handelt consequent volgens deontologische principes en normen inzake maatschappelijk en ethisch verantwoord ondernemen
Heeft inzicht in de logische doorstroom van informatie in managementprocessen.
Heeft inzicht in de logische doorstroom van informatie in managementprocessen.
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Verklaart het bedrijfsproces (HR, Verkoop -en marketing, financieel, warehouse, productie) en ziet mogelijkheden tot verbetering door IT-ondersteuning.

Leerinhoud

Intro verschillende bedrijfsprocessen

Verdieping in vijf grote processen: HR, Warehouse Management, Accounting, Sales & Marketing en Productie.

Concrete implementatie door een bedrijf.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal