Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Discover IT33964/2795/2223/1/38
Studiegids

Discover IT

33964/2795/2223/1/38
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michiels Kristof
Andere co-titularis(sen): Joncheere Zoë, Van Eyken Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel word je voorbereid op het volgen van je IT-opleiding en vooral op het maken van de juiste keuze van het opleidingstraject dat jou het beste ligt. In het tweede semester zal je immers moeten kiezen uit één van de 4 trajecten: IT & Business, IT & Software, IT & Cyber Security and Cloud, IT & Internet of Things. Om je te helpen een gefundeerde keuze te maken, zal je zien wat deze trajecten juist inhouden, tot welke jobs ze typisch leiden en welk persoonlijkheidsprofiel er typisch bij past.

Centraal staan een aantal onderdelen die je zullen helpen je interesses te herontdekken en je te laten inspireren om een bewuste keuze te maken. Tijdens coaching gesprekken wordt vervolgens gereflecteerd over deze onderdelen en krijg je inzicht in je eigen interesses en je wijze van professioneel functioneren. Op deze manier kan je beter uitmaken welk van de IT-trajecten het beste bij je past.

Indien je bij aanvang van dit opleidingsonderdeel al een oordeel hebt geveld over het IT-traject dat je wenst te volgen, helpen de georganiseerde activiteiten om je keuze te valideren. Tevens wordt er gewerkt aan communicatie- en taalvaardigheden, waar je in de vorm van een portfolio ook op zal worden beoordeeld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Gaat correct om met docenten, studenten en werkveld(communicatiestijl, zakelijk taalgebruik,…).
Heeft inzicht in zijn/haar eigen taalkennis en communicatiestijl en onderneemt actie om deze te verbeteren.
NL-B2/C1: Drukt zich vloeiend en spontaan uit zonder nadrukkelijk naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Gebruikt de taal flexibel en effectief voor professionele doeleinden.
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Neemt actief deel aan een conceptueel project (hackaton) om zo kennis te maken met het als IT-professional werken binnen een team.
Reflecteert rond het eigen functioneren als toekomstig IT-expert op basis van de aangeboden tools en testen.
Heeft inzicht in de inhoud en in het werkveld van de 4 trajecten binnen de opleiding.
Kent de leefwereld van de IT-professionals uit de verschillende functionele domeinen binnen ICT.
Stelt een portfolio op dat een beeld geeft van zijn eigen sterktes en zwaktes en zijn interesses voor de verschillende keuzerichtingen binnen de opleiding.

Leerinhoud

  • Persoonlijkheidstesten: zelfinzicht in het eigen functioneren + bespreking in groepscoachinggesprekken
  • Leerstijlen: inzicht in de eigen leerstijlen (Lemo-test)
  • Taalcoaching: lessen + coaching.
  • Opstellen profiel van de eigen sterktes & zwaktes in het licht van deze opleiding
  • Inspiratiesessies: gastvoordrachten door IT-professionals uit diverse functionele domeinen en bedrijfssectoren.
  • Inspiratielessen: situering van het IT-landschap  & hoe alle verschillende profielen met elkaar interageren.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen24,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Zie studiewijzer
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Zie studiewijzer

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.

 

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op het deelexamen PORTFOLIO gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

Deelname aan de tweede examenkans van Projectopdracht is NIET mogelijk (student krijgt een 0) indien de hij/zij tijdens het academiejaar 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig was op semesterbasis.

De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.