Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Web programming33996/2795/2223/1/59
Studiegids

Web programming

33996/2795/2223/1/59
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Andere co-titularis(sen): De Vos Jeroen, Verhulst David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerste deel bouw je webapplicaties en gebruik je JavaScript als client-side scripting taal. In het tweede deel ontwerpen we web applicaties met JavaScript als server-side scripting code en maken we een verbinding met een MySQL database.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Verklaart de werking van server-side scripting
Verklaart de werking van client-side scripting
Legt een bestaand softwareprogramma in een hogere programmeertaal uit
Verklaart de uitvoer van stuk code
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Realiseert een softwareprogramma in een webomgeving
Hanteert de syntax en grammatica van javascript
Hanteert een integrated development environment (IDE)
Realiseert een gestructureerd programma
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Realiseert een gestructureerd programma
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Hanteert een integrated development environment (IDE)

Leerinhoud

- Syntax en werken met IDE
- Variabelen en types
- Strings
- Beslissingen, loops
- Functies en arrow functies
- Arrays
- Objecten
- Klassen
- Node.js introductie
- Node.js basis scripts
- Node modules en npm
- Express web server
- Werken met MySQL

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen96,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00open en gesloten vragen: digitaal, gesloten boek
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,00casus, digitaal, open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00open en gesloten vragen, digitaal, gesloten boek
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,00casus digitaal, open boek

Toetsing (tekst)

De vaardigheidsproef hands-on bestaat uit het ontwikkelen van JavaScript code op de eigen laptop. De student mag bronnen zoals slides, handboeken en het internet gebruiken. De student mag echter niet communiceren met derden of vragen stellen op fora. De kennistoets bestaat uit een digitaal examen op toets.ap.be.