Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Database programming33966/2795/2223/1/09
Studiegids

Database programming

33966/2795/2223/1/09
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Artificial Intelligence
  • IT & Business
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Artificial Intelligence
  • IT & Business
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Pooter Marijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus ontwikkel je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een databaseserver goed en stabiel te laten draaien.
De cursus verschaft inzicht in de architectuur, in de belangrijkste onderdelen en processen die een rol spelen in een relationele databaseserver.
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van MS SQL Server. We installeren deze databaseserver op je eigen machine zodat je over je eigen databaseserver beschikt.
Daarnaast leren we stored procedures en functions aan te maken met T-SQL en C# en vanuit een .NET omgeving informatie op te halen en te bewerken in een MS SQL Server database.

Deze cursus wordt gegeven in de vorm van hoorcollege afgewisseld met practicum.
Naast de theoretische leerstof ga je dus zelf aan de slag, waarbij je geleerde theorie probeert toe te passen op de voorbeelddatabaseserver.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Hanteert de structuur van een databank en organiseert de gegevens.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Bepaalt wanneer views te gebruiken en hoe deze aan te maken
Gebruikt cursoren om complexe verwerking van gegevens uit te voeren
Implementeert transacties
Implementeert programmeerbare objecten (stored procedures, functions, triggers) in een databank
Maakt connecties met een databank met relevante technologie├źn.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Bepaalt het gebruik van Indexen om een performant gebruik van een databank te realiseren en implementeert de aanbevolen oplossing.
De PBA elektronica-ICT installeert elektronische en/of ICT-systemen en stelt deze in bedrijf.
Kan een database server installeren en configureren.
De PBA elektronica-ICT houdt elektronische en/of ICT-systemen operationeel en neemt initiatieven om technische problemen op te lossen.
Beheert login gegevens van gebruikers, hun rechten en autorisaties.
Bewaakt de back-ups van gegevens in een databank.
Verleent en ontneemt permissies op databanken en databank objecten (o.a. tabellen).

Leerinhoud

 • (Pre-) installatie MS SQL Server
 • Componenten MS SQL Server
 • Basisconcepten opslag
 • Database opslag
 • Snapshots
 • Transaction log
 • Transactions en concurrency
 • Back-ups
 • Security
 • Performantie
 • Jobs & scheduling
 • Stored procedures, functions, triggers en views
 • ADO.NET

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Digitale evaluatie. Gesloten boek examen.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Digitale evaluatie. Open boek examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Digitale evaluatie. Gesloten boek examen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Digitale evaluatie. Open boek examen.