Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Data structures33967/2795/2223/1/43
Studiegids

Data structures

33967/2795/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Artificial Intelligence
  • IT & Business
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Artificial Intelligence
  • IT & Business
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mariƫn Sven
Andere co-titularis(sen): Van Battel Sam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met .NET OOP OF simultaan te volgen met Python OOP OF geslaagd voor .NET OOP OF geslaagd voor Object oriented programming OF geslaagd voor Object oriented programming.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel bekijken we enkele meer geavanceerde "programming topics" zoals Recursie, Generics,.. Daarnaast gaan we aan de slag met verschillende soorten datastructuren en lijsten en gaan we hier dieper op in, zodat je de juiste datatypes kan koppelen aan de juiste toepassing en de voor- en nadelen ervan kent. Ook het opzoeken en sorteren van gegevens gaan we aan de hand van enkele algoritmes bekijken en leren we wat de verschillen zijn, bijvoorbeeld naar performantie en geheugenverbruik. Dit wint uiteraard vooral aan belang wanneer de hoeveelheid data enorm toeneemt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Implementeert een oplossing voor een gegeven probleem aan de hand van geziene zoek- en/of sorteringsalgoritme.
Implementeert de oplossing voor een gegeven probleem aan de hand van een geziene datastructuur
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Analyseert een probleem en identificeert hiervoor een geschikte datastructuur.
Analyseert een probleem en identificeert hiervoor een geschikt zoek- en/of sorteeralgoritme.
Beschrijft de geziene datastructuren en de voor- en nadelen ervan.
Beschrijft de werking van de besproken zoek- en sorteeralgoritmen.

Leerinhoud

Datastructuren
array
gelinkte lijst
stack
queue
dictionary
zoekalgoritmen
sorteeralgoritmen
recursie
Big-O notatie
Generics

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00open en gesloten vragen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00casus, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00open en gesloten vragen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00casus, digitaal