Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
.NET OOP36936/2795/2223/1/12
Studiegids

.NET OOP

36936/2795/2223/1/12
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dams Tim
Andere co-titularis(sen): Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je wat er verstaan wordt onder object georiënteerd ontwerp en leer je volgens dit ontwerp programmeren.

Begrippen zoals inheritance, encapsulation, generische lijsten, overloading, abstractie en polymorfisme worden behandeld. Je leert ook werken met o.a. abstracte klassen en interfaces en je code veiliger te maken met exceptions. Hiervoor wordt steeds gebruik gemaakt van de programmeertaal C#.

Om object georiënteerd te kunnen programmeren, moet je beschikken over de nodige technieken en verschillende tools kennen en kunnen toepassen. Daarom wordt er behalve aan de theoretische kennis, vooral ook veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Karakteriseert de object georiënteerde paradigma's
Geeft voorbeelden van de bruikbaarheid van overerving, interfaces en klassen
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Hanteert en past exceptions toe waar nodig.
Ontwikkelt en maakt efficiënt gebruik van verzamelingen (o.a. lijsten, collecties, ...).
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Past de basisprincipes van object georiënteerd programmeren toe
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Beoordeelt code (testen/debuggen en oplossen)

Leerinhoud

• De gebruikte programmeertaal is C#
• Wat is OOP?
• Gebruik maken van encapsulatie en overloading
• Gebruik maken van (generische) lijsten
• Gebruik maken van inheritance, polymorfisme en abstractie
• Gebruik maken van abstracte klassen en interfaces
• Gebruik maken van exceptions en debugging

Studiematerialen (lijst)

Zie Scherp Scherper - 2e editieVerplicht€ 65,00
 • Auteur: Tim Dams

Studiematerialen (tekst): Verplicht

HANDBOEK
Zie Scherp Scherper, Tim Dams, ISBN:9789403667515 [gratis webversie ook beschikbaar]

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.


LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen96,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken15,00Digitale evaluatie. De kennis- en inzichtstoetsen bestaan uit een gesloten boek digitaal examen op toets.ap.be dat bestaat uit een grote reeks vragen van diverse vormen (multiple choice, ontbrekende woorden of code (syntax), waar/niet waar, open vragen, etc.).
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Digitale evaluatie. De kennis- en inzichtstoetsen bestaan uit een gesloten boek digitaal examen op toets.ap.be dat bestaat uit een grote reeks vragen van diverse vormen (multiple choice, ontbrekende woorden of code (syntax), waar/niet waar, open vragen, etc.).
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks65,00Digitale evaluatie, casus. Deze toets bestaat uit het ontwikkelen van een console-applicatie op de eigen laptop. De student mag enkel het handboek (digitaal of papier) hiervoor gebruiken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00Digitale evaluatie. De kennis- en inzichtstoetsen bestaan uit een gesloten boek digitaal examen op toets.ap.be dat bestaat uit een grote reeks vragen van diverse vormen (multiple choice, ontbrekende woorden of code (syntax), waar/niet waar, open vragen, etc.).
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks65,00Digitale evaluatie, casus. Deze toets bestaat uit het ontwikkelen van een console-applicatie op de eigen laptop. De student mag enkel het handboek (digitaal of papier) hiervoor gebruiken.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.