Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Linux services33973/2795/2223/1/53
Studiegids

Linux services

33973/2795/2223/1/53
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als Linux services
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhulle Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Nadat we in het opleidingsonderdeel 'Linux' reeds dit operating systeem leerden kennen bouwen we bij 'Linux services' hierop verder. We bekijken, installeren en testen diverse belangrijke software diensten, en we doen dit meteen ook op meerdere bekende linux distributies met hun specifieke package managers.

Ook andere concepten uit het opleidingsonderdeel 'Linux' diepen we verder uit, zo modifiëren we zelf de opstartprocedure, creëen we zelf een file systeem op een blanco disk en gaan zelf aanpassingen doen aan de kernel. Tenslotte gaan we ook in onze kennis van de scripting bash een stapje verder.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Configureert en installeert applicaties op een Linux systeem
Hanteert automatisatie scripts
Beheert een Linux systeem m.b.v geavanceerde scripts
Configureert en installeert filesystemen
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Documenteert incidenten, problemen en oplossing
Voegt eigen aanpassingen toe aan de opstartprocedure van een Linux systeem

Leerinhoud

Systeem diensten
Configuratie en Software-beheer
Centrale linux diensten en hun configuratie
File systemen uitgediept
Boot instellingen
Opstart software
Aanpassen van de kernel

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Casus, digitaal examen, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Casus, digitaal examen, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio40,00Logboek, Verslag. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit gedeelte. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.


VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen PORTFOLIO gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.