Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Electronics33977/2795/2223/1/92
Studiegids

Electronics

33977/2795/2223/1/92
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Internet of Things
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Houtven Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit OLOD heeft als doel je wegwijs te maken in een aantal factoren die van belang zijn bij de keuze of het ontwerp van een sensorsysteem. Er bestaan immers verschillende soorten sensoren op de markt met elk hun specifieke mogelijkheden en/of beperkingen. Aan de hand van eigenschappen en kenmerken van een aantal discrete componenten, welke meestal de basis vormen van een bepaald sensorsysteem, verwerf je inzicht in de werkingsprincipes van belangrijke sensoren die toegepast worden in de industrie en het bedrijfsleven. Sensoren worden vooral gebruikt om fysische grootheden (druk, temperatuur, vochtigheid, lichtsterkte …) te detecteren en zijn van nature uit analoge waarden. Deze analoge waarden moeten geschikt gemaakt worden om aangeleverd te kunnen worden aan een controller- of computersysteem. Dit houdt in dat, afhankelijk van de situatie, ze bijvoorbeeld uit een (groot) aantal andere signalen moeten worden uitgefilterd, op een bepaald spanningsniveau gebracht moeten worden of vergeleken moeten worden met een bepaald referentieniveau. Dit kan gerealiseerd worden via een gepaste interface. Aan de hand van een aantal opampschakelingen al dan niet aangevuld met een aantal specifieke halfgeleidercomponenten verkrijg je een goed inzicht hoe dergelijke interfaces kunnen worden gerealiseerd.
Electronics bereid je in eerste instantie voor op het IoT-traject maar met de opgedane kennis kan je ook in andere trajecten “een woordje meepraten” als het gaat om informatie vergaren en verwerken via sensorsystemen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Verklaart de werking van verschillende eenvoudige opampschakelingen.
Beschrijft de basisconstructie, eigenschappen en werking van de behandelde elektronische componenten
Verklaart de geziene begrippen/specificaties aangaande de analoge verwerking van sensorsignalen
Maakt gebruik van complexe notatie
Beschrijft de werkingsprincipes van de besproken typen sensoren
Simuleert en interpreteert een bodediagram
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Voert metingen uit op opampschakelingen
Ontwerpt een eenvoudige opampschakeling
Maakt gebruik van een passieve filterschakeling en/of past deze aan.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
voert spanningsmetingen uit
voert stroommetingen met multimeter uit
meet spanningsvormen in functie van de tijd op
Simuleert een elektronische schakeling
Gebruikt een transistor (BJT en MOSFET) als schakelaar

Leerinhoud

Begrippen aangaande analoge verwerking van sensorsignalen

Representatie van overdrachten met frequentiekarakteristieken

Signaalbewerking met operationele versterker

Halfgeleiders

Sensorprincipes

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen96,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00open en gesloten vragen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks20,00casus, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00open en gesloten vragen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00casus, digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Werkstuk: permanent
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op het deelexamen  VAARDIGHEIDSTOETS PERMANENT TIJDENS DE LESWEKEN  gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.

De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.