Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
UI/UX design36941/2795/2223/1/85
Studiegids

UI/UX design

36941/2795/2223/1/85
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Charleer Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

User Experience (UX) Design is het creëren van een gebruiksvriendelijke, toegankelijke en aangename interactie van de gebruiker met het product.
Daarbij wordt uitgegaan van de eindgebruiker (user-centric design) & worden de diverse technieken om feedback & input te krijgen van de gebruiker besproken (Design Thinking, user interviews,…)
In deze cursus worden de basisprincipes van UX Design aangeleerd, alsook de basistechnieken & -regels om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Er wordt ook aangeleerd hoe je prototypes ontwerpt voor nieuwe online- en softwaretoepassingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
begrijpt de Human Interface Guidelines voor de belangrijkste ontwikkelplatformen
kan de vereisten inzake gebruikersinteractie opstellen voor zowel soft- als hardware
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
kan de Human Interface Guidelines toepassen voor de belangrijkste ontwikkelplatformen.
kan gebruik maken van de belangrijkste UX Design technieken en principes, teneinde te komen tot een gebruiksvriendelijke, toegankelijke en aangename interactie van de gebruiker met het product

Leerinhoud

 • User-centric design, Interaction Design & Design Thinking
 • Richtlijnen voor Software UI Design (Human Interface Guidelines)
 • User Research: het specifiëren van de gebruikersvereisten & -verwachtingen
 • Technieken voor UX Design: o.a. Moodboards, Persona's, Informatie-architectuur & navigatiepatronen, Wireframing & Prototyping - inclusief tools
 • Usability Testing: evaluatietechnieken voor User Experience
 • Human Interface Guidelines voor enkele belangrijkste ontwikkelplatformen: Android/Material Design, iOS, Responsive web,...
 • UX Design voor mobile computing

Studiematerialen (lijst)

Don't make me thinkVerplicht€ 45,00
 • Auteur: Steve Krug

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software bv Adobe XD.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Digitale evaluatie : open en gesloten vragen
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00Digitale evaluatie: werkstuk of presentatie (opdrachten: o.a. Persona’s, Moodboard, Wireframes, Prototype, Usability-test,...)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Mondelinge evaluatie: open en gesloten vragen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Digitale en mondelinge evaluatie : werkstuk

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.
Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.
Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen VAARDIGHEIDSTOETS PERMANENT TIJDENS DE LESWEKEN gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.