Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Software design35088/2795/2223/1/36
Studiegids

Software design

35088/2795/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Eyken Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor .NET OOP OF geslaagd voor Object oriented programming) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Het is belangrijk om even na te denken voor je begint aan het ontwerp van een systeem. Je wil overleggen met collega's en afspraken maken, je wil aan de klant kunnen uitleggen welke statussen zijn documenten kunnen hebben en aan de ontwikkelaar wat de flow is. Je wil er zeker van zijn dat je alle mogelijke combinaties van inputs gaat programmeren en dat je ze ook kan testen. Dit alles doe je door UML en andere diagrammen te maken die je kan gebruiken in Blueprints en technische documentatie, bij testen en bij het schrijven van code. Dit laatste door algoritmen via ontwerptechnieken gestructureerd weer te geven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Ontwerpt (technisch) gebruikmakend van specifieke diagrammen volgens UML standaard.
Ontwerpt (technisch) gebruikmakend van syntactische standaard van ontwerptechnieken.
Verklaart gekozen diagramkeuze en -eigenschappen.
Baseert geziene diagrammen op concrete cases.
Ontwerpt technische documentatie volgens industrie standaard.

Leerinhoud

Gebruik van UML diagrammen ter ondersteuning van het software ontwerp (bv. Klassediagram)

Ontwerptechnieken zoals Structured Flowchart en maken van Beslissingstabellen.

Studiematerialen (lijst)

Praktische UMLVerplicht€ 49,50
 • Auteur: Jos Warmer, Anneke Kleppe

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Digitaal, open en gesloten vragen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks85,00Digitaal, casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00Digitaal, open en gesloten vragen
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks85,00Digitaal, casus