Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
.NET advanced35093/2795/2223/1/12
Studiegids

.NET advanced

35093/2795/2223/1/12
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mariën Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor .NET OOP OF geslaagd voor Object oriented programming) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je leert de achterliggende logica (backend) van een app stelselmatig op te bouwen met behulp van technologieën zoals een ORM en Web API's.
Je maakt daarbij gebruik van design patterns zodat je tot een app komt, opgebouwd volgens een enterprise architectuur.

Je leert daarnaast hoe je de gigantische hoeveelheid databronnen beschikbaar op het Internet kunt gebruiken en integreren in je eigen (mobiele) applicaties en websites.
Microsoft, Facebook, Twitter Google, Amazon, Steam, Twitch etc. bieden allemaal verschillende application programming interfaces (API) aan die third-party ontwikkelaars toelaten om via bijvoorbeeld REST calls eenvoudig met de data te werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Analyseert bestaande online API's
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Benadert een databank met behulp van een ORM
Benadert diverse datasources met behulp van een LINQ
Implementeert een Web API
Implementeert een enterprise architectuur
Maakt een verbinding met Web API’s vanuit een client
Analyseert bestaande online API's
Implementeert unit testen om de geziene architectuur te kunnen onderwerpen aan verschillende testscenarios

Leerinhoud

 • Introductie tot REST
 • Introductie tot ASP.NET Core
 • Een REST-based web API bouwen volgens het MVC pattern
 • Een datalaag opbouwen met EF en LINQ
 • Een gelaagde architectuur implementeren volgens gepaste design patterns
 • Koppeling tussen backend en frontend uitwerken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

 
LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie, casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie, casus