Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
ICT architecture35091/2795/2223/1/41
Studiegids

ICT architecture

35091/2795/2223/1/41
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Cloud Applications
  • IT & Business
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Hansewijck Dries
Andere co-titularis(sen): Overdulve Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In ICT/Software architectuur gaan we op zoek naar de fundamentele structuren die een softwaresysteem bepalen. In deze lessenreeks leren we keuzes maken, rekening houdend met de verschillende uitdagingen waarmee de Software Architect rekening moet houden: vereisten, stakeholders, kosten en complexiteit. We leren deze keuzes documenteren in diagrammen. We bekijken ook de geschiedenis en toekomst van software architectuur, met een focus op (public) cloud. We brengen het geleerde in de praktijk met een groepsopdracht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Realiseert, op basis van een gegeven probleemstelling, een functionele analyse en architectuur.
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Geeft een overzicht van technologieën die gehanteerd worden in ICT projecten (State of The Art).
Beschrijft en analyseert de verschillende parameters die van toepassing zijn op software-architectuur.
Verklaart verschillende ICT architecturen en beschrijft hun eigenschappen en kenmerken.
Optimaliseert hardware en/of software in functie van verbeteringen in de algemene architectuur van een systeem of oplossing.
Begrijpt en illustreert componenten, opbouw en werking van een software-architectuur (Mobiele computers, PCs, Servers, netwerken).
Beschrijft de impact van het implementeren van een nieuwe toepassing op een bestaande architectuur.
Beschrijft technieken om performantie en prestaties te analyseren en problemen te beheren (operationeel, performantie, compatibiliteit, …).
Legt het verband tussen kritische componenten van een architectuur en de invloed van defecten of storingen op bedrijfsprocessen.
Bepaalt onderdelen van een architectuur op een kritische wijze met het oog op een reductie van mogelijke risico's.
Realiseert, op basis van een gegeven probleemstelling, een functionele analyse en architectuur.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Begrijpt en illustreert componenten, opbouw en werking van een software-architectuur (Mobiele computers, PCs, Servers, netwerken).
Beschrijft de impact van het implementeren van een nieuwe toepassing op een bestaande architectuur.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Optimaliseert hardware en/of software in functie van verbeteringen in de algemene architectuur van een systeem of oplossing.
De PBA elektronica-ICT houdt elektronische en/of ICT-systemen operationeel en neemt initiatieven om technische problemen op te lossen.
Beschrijft technieken om performantie en prestaties te analyseren en problemen te beheren (operationeel, performantie, compatibiliteit, …).
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Legt het verband tussen kritische componenten van een architectuur en de invloed van defecten of storingen op bedrijfsprocessen.
Bepaalt onderdelen van een architectuur op een kritische wijze met het oog op een reductie van mogelijke risico's.

Leerinhoud

 • Elementen van een software architectuur
 • Public Cloud: IaaS en PaaS
 • Software architectuur templates
 • Microservices
 • Taken en verantwoordelijkheden van de software architect
 • Risicobeheer binnen software architecturen
 • Architectuur diagrammen
 • Project waarin vertrekkende van een probleemstelling een nieuwe software architectuur wordt opgesteld

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie : casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie : casus
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00Digitale en mondelinge evaluatie : werkstuk en presentatie

Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de
eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De
student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.