Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Cloud computing35096/2795/2223/1/17
Studiegids

Cloud computing

35096/2795/2223/1/17
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Horsmans Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor System administration OF geslaagd of getolereerd voor System administration) EN (geslaagd of getolereerd voor Linux OF geslaagd of getolereerd voor Linux) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je krijgt inzicht in de technologie zoals die in een virtueel datacenter wordt toegepast en leert deze technologie gebruiken in een private cloud die je zelf opzet. Deze cursus bereidt je voor om een virtueel datacenter in een bedrijf te beheren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
motiveert de gemaakte keuzes van de hulpbronnen die beschikbaar zullen zijn voor een virtuele machine.
motiveert de gemaakte keuzes bij het opzetten van een virtueel netwerk.
motiveert de gemaakte keuzes die horen bij integratie van de verschillende netwerken gebruikt in een datacenter.
motiveert de gemaakte keuzes bij het beschikbaar maken van opslagmedium in het software defined datacenter.
Verklaart de keuze van disk provisioning op de werking van een virtuele machine.
Legt de verschillen uit tussen de verschillende types van hypervisors.
motiveert de keuze van de storage network-technologie op basis van een gegeven scenario.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
installeert en configureert de hypervisors.
installeert en configureert een omgeving voor centraal beheer van een software defined datacenter.
installeert en configureert een eenvoudige SAN geschikt voor shared storage
installeert en configureert een eenvoudige NAS geschikt voor shared storage.
installeert en configureer virtuele netwerken.
installeert en configureert virtuele servers.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Configureert de volledige infrastructuur om een functioneel software defined datacenter te bekomen.
Installeert en configureert de infrastructuur voor centraal beheer van het software defined datacenter.
Integreert het virtuele netwerk met het fysische netwerk.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Optimaliseert virtuele machines op basis van de beschikbare fysische hulpbronnen.
Optimaliseert het netwerk bij veranderd gebruik van het software defined datacenter.
Optimaliseert de storage bij veranderd gebruik van het software defined datacenter.
Optimaliseert de load van de hypervisors bij veranderd gebruik van het software defined datacenter.
De PBA elektronica-ICT installeert elektronische en/of ICT-systemen en stelt deze in bedrijf.
Demonstreert de werking van veel gebruikte toepassingen in een datacenter.
Demonstreert de uitvoering van dagelijkse beheerstaken in het software defined datacenter.
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Gebruikt het jargon om zijn handelingen te motiveren, problemen te melden of bijkomende middelen te vragen.

Leerinhoud

Private Cloud
Virtueel Data Center
Virtualisatie
Hypervisor
Virtuele machine
Virtual Appliance
OVF Templates
Virtual networking
Storage

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal, gesloten boek.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal, casus, open boek.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Digitaal, casus, open boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal, gesloten boek.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal, casus, open boek.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.


Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.