Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Network security35097/2795/2223/1/51
Studiegids

Network security

35097/2795/2223/1/51
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Cloud Applications
  • IT & Cyber Security and Cloud
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektronica-ICT als Network security
 • Bachelor in de elektronica-ICT als Network Security_A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Guldentops Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Cyber security EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De student leert in dit vak alles wat hij of zij moet weten over netwerk beveiligingstechnieken. De nadruk ligt zeer sterk op de verschillende types netwerken en hoe deze aangevallen (red team) en beveiligd (blue team) kunnen worden. In dit vak brengen we de basissen bij van beveiligingstechnieken als (next generation) firewalling, Quality-of-Service, DOS-preventie, gevorderde VPN’s, SDWAN, portsecurity, toegepaste encryptie en certificaten, veilig telewerken, fysieke beveiligingen van netwerken, wiretapping en SIEM.

Leerinhoud

Algemene Netwerk Beveiliging
Internet beveiliging en beveiliging van routering
Zones, Segmentering en portsecurity
Fysieke beveiliging van netwerken
WIFI en draadloze networking beveiligen en aanvallen
(Next generation) firewalling
Intrusion Detection Systems / Intrusion Prevention Systems
Denial-of-Service aanvallen en bescherming
Afluisteren (wiretapping) en analyse
Quality-of-service
Zero trust security concepten
Virtual Private Networks
Basis netwerk audit-technieken en vulnerability assessment
Updates en veilig netwerk management
Toegepaste (netwerk) encryptie technieken en certificaten
SIEM ( logging, threat analysis, analyse)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden. 

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00open en gesloten vragen: mondeling
AcademiejaarProjectopdracht40,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00open en gesloten vragen: mondeling
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00casus: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00opdrachten: permanent uitgesteld, digitaal.

Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de
eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De
student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Er wordt geëvalueerd op basis van 3 dingen :

Aanwezigheid in de labo’s, uitvoeren van de voorziene opdrachten en ze op tijd invoeren. (30%)
Een praktisch project waarbij de student onder begeleiding zelf een flexibel beveiligd netwerk opzet ( theoretisch en/of praktisch), een netwerk-aanval simuleert, een internet / netwerk demografisch onderzoek doet of een bepaald Security-probleem analyseert. Alternatief kan een team van studenten gevraagd worden om een organisatie zo volledig mogelijk te auditeren. (40%)
Een examen waarbij er gepeild wordt naar de theoretische kennis van de student. (30%)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.
Er wordt een 0 op de projectopdracht gegeven indien de student niet aanwezig is op de project verdediging. De datum van de project verdedigingen wordt ruim op voorhand meegedeeld.
Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.