Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Web services Java35098/2795/2223/1/85
Studiegids

Web services Java

35098/2795/2223/1/85
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Possemiers Philippe
Andere co-titularis(sen): De Vos Jeroen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor .NET OOP OF geslaagd voor Object oriented programming) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Java OF eerder ingeschreven voor Java).

Korte omschrijving

In Web services Java wordt het Spring Framework gebruikt om een dynamische webtoepassing te maken. Spring Boot, AOP, JUNit, Security en integratie met Redis komen uitgebreid aan bod.


 

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Bedenkt caching strategie├źn m.b.h.v. key / value databases.
Bedenkt de architectuur voor een modulaire webtoepassing.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwikkelt SOAP en REST web services.
Gebruikt, op basis van een gegeven ontwerp, NoSQL databases als backend van een webtoepassing.
Implementeert design patterns in webtoepassingen.
Volgt de nieuwste trends op in web service design.
Ontwikkelt Single Page Apps.
Ontwikkelt webtoepassingen in het Spring framework.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Implementeert design patterns in webtoepassingen.

Leerinhoud

 • Spring (REST, JPA, AOP, Security)
 • Redis
 • JUnit
 • Nieuwe trends
 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen18,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie : casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie : casus