Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Python development35489/2795/2223/1/90
Studiegids

Python development

35489/2795/2223/1/90
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de toegepaste informatica als Python development
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michiels Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je gaat ontwikkelen in Python. Je krijgt naast een solide basis van object georiënteerd Python ook een overzicht van mogelijke toepassingen. Je volgt en gebruikt bij het schrijven van code de professionele best practices, technieken en tools. Je leert werken met verschillende bestaande libraries en modules en maakt gebruik van databanken alsook externe databronnen. Je leert werken met Python frameworks zoals Flask en Django. Er wordt veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Maakt gebruik van selectie- en iteratiestructuren.
Spoort fouten op aan de hand van debugging tools.
Schrijft aanpasbare, leesbare en uitbreidbare code.
Ontwikkelt klassen en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen. 
Respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules). 
Ontwikkelt in Python en maakt efficiënt gebruik van variabelen, datatypen, statements, gebruikersinput, operatoren, expressies, type-conversie
Maakt efficiënt gebruik van verzamelingen en maakt hierbij de juiste keuzes (lijsten, verzamelingen, ...)
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Maakt gebruik van bibliotheken en modules
Maakt gebruik van lezen en schrijven naar bestanden
Maakt efficiënt gebruik van databanken
Ontwikkelt een toepassing met Flask
Ontwikkelt een toepassing met Django

Leerinhoud

- De gebruikte programmeertaal is Python
- Wat zijn de toepassingen van Python?
- Gebruik maken van variabelen en data types
- Gebruik maken van lijsten en verzamelingen
- Gebruik maken van beslissingsstructuren
- Gebruikersinput verzamelen
- Gebruik maken van loops
- Gebruik maken van functies
- Lezen van en schrijven naar bestanden
- Afhandelen van excepties
- Testen en debuggen van je code
- Gebruik maken van classes en de principes van OOP in Python
- Gebruik maken van Python libraries en modules
- Gebruik maken van databanken
- Gebruik maken van het Flask micro-framework
- Gebruik maken van het Django framework

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt  studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitale evaluatie : casus, open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitale evaluatie : casus, open boek

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.