Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Software defined data center35108/2795/2223/1/37
Studiegids

Software defined data center

35108/2795/2223/1/37
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Cloud Applications
  • IT & Cyber Security and Cloud
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Horsmans Serge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor System administration OF geslaagd of getolereerd voor System administration) EN (geslaagd of getolereerd voor Linux OF geslaagd of getolereerd voor Linux) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je krijgt inzicht in de technologie zoals die in een software defined data center wordt toegepast en leert deze technologie gebruiken in een private cloud die je zelf opzet. Deze cursus bereidt je voor om een software defined data center in een bedrijf te beheren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Motiveert de gemaakte keuzes van de hulpbronnen die beschikbaar zullen zijn in het software defined data center
Motiveert de gemaakte keuzes bij het opzetten van een software defined data center
Motiveert de gemaakte keuzes die horen bij integratie van netwerken met verschillende doeleinden gebruikt in een datacenter.
Motiveert de gemaakte keuzes bij het beschikbaar maken van shared storage in het software defined data center
Motiveert de gemaakte keuzes bij het foutentolerant maken van storage in het software defined data center
Motiveert de keuze van de storage network-technologie op basis van een gegeven scenario.
Motiveert de gemaakte keuzes bij het beschikbaar maken van block level based storageĀ  en file level based in het software defined data center
Kan de werking van van een software defined network beschrijven
Kan de werking van van software defined volumes beschrijven
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Installeert en configureert een omgeving voor centraal beheer van een software defined data center
Installeert en configureert een SAN met aandacht voor het eliminieren van een single point of failure
Installeert en configureert virtuele netwerken.
Installeert en configureert virtuele servers.
Configureert de volledige infrastructuur om een functioneel software defined data center te bekomen.
Installeert en configureert de infrastructuur voor het opdelen van hulpbronnen in het software defined data center.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Optimaliseert het software defined data center op basis van de beschikbare fysische hulpbronnen.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Demonstreert de werking van veel gebruikte toepassingen in een software defined data center
Demonstreert de uitvoering van dagelijkse beheerstaken in het software defined data center
Gebruikt het jargon om zijn handelingen te motiveren, problemen te melden of bijkomende middelen te vragen.

Leerinhoud

Private Cloud
Software Defined Data Center
Business continuity
Storage array
Shared storage
iSCSI
NFS
ZFS
VMFS
Migreren van VMs tussen hosts
Migreren van VMs tussen storage devices
Sofware Defined Networking
Software Defined Storage
Opdelen en toewijzen van resources
Integratie met andere cloud providers
Containers

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal, gesloten boek.
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal, casus, open boek.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Digitaal, casus, open boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal, gesloten boek.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal, casus, open boek.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.


Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.