Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Web services Python35106/2795/2223/1/66
Studiegids

Web services Python

35106/2795/2223/1/66
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michiels Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Python programming _A EN (simultaan te volgen met Python OO programming OF geslaagd of getolereerd voor Python OO programming).

Korte omschrijving

Je ontwikkelt verschillende types web services en maakt hiervoor gebruik van de meest geschikte Python frameworks en technieken.

Je vertrekt van het consumeren van third-party API's en integreert ze in een eigen toepassing. Daarna maak je een eigen web service met het micro-framework Flask. Vervolgens exploreer je de mogelijkheden van het Django framework.

Je ontsluit hierbij verschillende types achtergelegen databronnen (JSON, SQL en NoSQL databanken).

Tot slot bekijk je de mogelijkheden van Serverless web services.

Er wordt veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden, alsook aan de mogelijkheden van web services binnen een IoT-context

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwikkelt eigen web services met en zonder achterliggende databronnen
Ontwikkelt gebruikmakend van het Flask micro-framework
Ontwikkelt gebruikmakend van het Django framework
Ontwikkelt een Serverless Web API
Stelt een web services beschikbaar in de cloud
Maakt een web services onderhoudsvriendelijk, veilig en schaalbaar
Monitort en test web services
Implementeert design patterns in webtoepassingen.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Kent de diverse types web services en past deze toe bij het ontwikkelen van een modulaire applicatie
Integreert externe web services in een eigen toepassing
Implementeert design patterns in webtoepassingen.

Leerinhoud

- De gebruikte programmeertaal is Python
- Wat zijn web services? Welke verschillende types zijn er (REST, GraphQL, Serverless,...)?
- Wat is de toepasbaarheid binnen de IoT-context?
- Gebruik maken van Web Services vanuit een toepassing
- Zelf web services maken met en zonder achterliggende databronnen
- Web services maken met het Flask micro-framework
- Web services maken met het Django framework
- Serverless Web services
- Deployen van Web services
- Web services onderhoudsvriendelijk, veilig en schaalbaar maken
- Web services testen en monitoren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitaal, casus, open boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitaal, casus, open boek.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.