Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Single board computers35107/2795/2223/1/03
Studiegids

Single board computers

35107/2795/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Internet of Things
    • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhulle Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Python programming _A) EN (geslaagd of getolereerd voor Linux OF geslaagd of getolereerd voor Linux) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Single Board Computers hebben enorm aan populariteit gewonnen sinds de introductie van low-cost en/of open source producten zoals de Raspberry-Pi, de BeagleBone Black, de Rock64, Odroid and nog vele andere.

Dank zij deze evolutie zijn Single Board Computers niet langer de dure industriële -moeilijk toegankelijke- ontwikkelplatformen van voorheen maar gemakkelijke generieke overal inzetbare intelligente bordjes geworden. Ze vormen hiermee ook de ideale leerplatformen om op een dieper niveau te begrijpen hoe zo'n Single Board Computer nu juist in elkaar steekt.

Uiteraard ligt er hierbij een specifiek accent op de werking van hun GPIO connector waardoor interacties met fysieke objecten mogelijk worden. De kracht van zo'n kleine SBC zit natuurlijk vooral in het feit dat deze het mogelijk maakt sensoren en actuatoren verbonden met de GPIO direct te koppelen met applicaties op het internet, wat in deze cursus ook uitgebreid aan bod zal komen.

Maar ook het belang van en de problemen met de Operating Systemen die er op draaien worden onder de loep genomen. Zo kijken we onder de motorkap hoe Device-Drivers nu specifiek met hardware onderdelen van zo'n SBC gaan interageren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Schetst de opbouw en werking van een Single Board Computer
Onderscheidt SBC's van andere CPU gestuurde schakelingen
Selecteert de juiste technologie voor het uitwerken van een SBC applicatie.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Leest GPIOs van een SBC m.b.v. libraries en zelf geschreven code.
Stuurt GPIOs van een SBC aan m.b.v. libraries en zelf geschreven code.
Voorziet de nodige schakelingen voor het aansturen van actuators en uitlezen van sensors
Stuurt en leest de GPIO van een SBC vanop het Internet
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Compileert, installeert en gebruikt bestaande applicaties van een SBC
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Documenteert de op een Single Board Computer ontwikkelde applicaties

Leerinhoud

SBC Hardware
SBC Operating Systems
SBC GPIO interfacing
SBC I2C & SPI interfacing
SBC Device Tree's

Web-communicatie
Lightweight IoT protocollen

C/C++ voor SBC's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Single Board Computer kit
Zelf aan te kopen

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Digitaal examen, gesloten boek
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Casus, digitaal examen, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Digitaal examen, gesloten boek
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Casus, digitaal examen, open boek ( = enkel de beschikbaar gestelde documenten )
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio25,00Logboek, Verslag. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit gedeelte. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Projectopdracht permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.