Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
VR experience35807/2795/2223/1/38
Studiegids

VR experience

35807/2795/2223/1/38
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Mixed reality
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Mixed reality
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektronica-ICT als Mixed Reality
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Casteels Wim
Andere co-titularis(sen): Peeters Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met 3D game programming OF eerder ingeschreven voor 3D game programming).

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel ga je in teamverband aan de slag met de Unity game engine en leer je de 3D-toepassingen ontwikkelen voor virtual reality. Met ML-Agents Toolkit leer je hoe je met artificiële intelligentie een virtuele omgeving kunt laten aanpassen aan impulsen van buitenaf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Stelt de vereisten op voor een 3D applicatie op basis van een probleemstelling
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Beschrijft en analyseert de verschillende parameters die van toepassing zijn op een 3D applicatie
Begrijpt de principes van artificiële intelligentie
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Begrijpt de principes 3D programming
Ontwikkelt mee aan een 3D applicatie in Unity
Begrijpt en illustreert componenten, opbouw en werking van een 3D software-applicatie.
Ontwikkelt een AI-module dat een cruciaal onderdeel vormt van een Unity project
Gebruikt en kent specifieke ML bibliotheken
Traint, test en evalueert een machine learning algoritme volgens de regels van de kunst
Begrijpt de definities en de specifieke terminologie van Virtual Reality.
Gebruikt en kent een specifieke game software bibliotheek
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Presenteert het eindresultaat op een professionele wijze
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Werkt in teamverband aan een project
Neemt deel en draagt verantwoordelijkheid in een team om zo complexe situaties te kunnen analyseren en synthetiseren
Zorgt dat het team efficiënt en effectief werkt
Overlegt en communiceert op correcte wijze binnen een team

Leerinhoud

- Introduction Virtual Reality
- Unity & VR Events & Interactions
- Unity & VR Optimization and Lighting
- ML Agents Deel I
- ML Agents Deel II
- ML Agents Deel III: Jumper Exercise
- Groepswerk

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt  studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio40,00Het portfolio bestaat uit opdrachten die tijdens het academiejaar worden ingediend.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio40,00Het portfolio bestaat uit opdrachten die tijdens het academiejaar worden ingediend.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht60,00Meer toelichting op digitap en in een kickoff sessie

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.