Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Ideation35119/2795/2223/1/23
Studiegids

Ideation

35119/2795/2223/1/23
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Startup
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Startup
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Massart Mathias
Andere co-titularis(sen): Holvoet Flor
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben EN ((simultaan te volgen met Business development) OF (eerder ingeschreven voor Business development)).

Korte omschrijving

Ideation is het eerste deel van de minor Start-up waarin de student leert hoe men een onderneming kan opstarten. In dit eerste onderdeel staat het idee centraal. Studenten leren hoe ze ideeën kunnen verzamelen en aftoetsen aan de markt, alvorens ermee aan de slag te gaan. Dit gebeurt in de vorm van inspirerende hoorcolleges en/of gastcolleges, alsook wekelijkse sessies waarin de student werkt aan zijn idee en begeleid wordt.

Regelmatig zal de student zijn idee en voortgang presenteren. Finaal zal de student worden beoordeeld op zijn idee, presentatievaardigheden en voortgang.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
analyseert de theorie van ondernemen
past de principes van ondernemerschap in een praktische use-case toe
pitcht innovatieve ideeën/concepten op een overtuigende manier
werkt innovatie ideeën en concepten uit tot een business concept
presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk
Verklaart en beschrijft eigenschappen en aspecten van ondernemerschap

Leerinhoud

Bij Ideation ligt de focus op het verzamelen van ideeën voor een onderneming, en het onderzoek naar de economische haalbaarheid ervan.

Tijdens de hoorcolleges komen o.a. onderstaande thema's aan bod, die de student vervolgens gaat onderzoeken:

 • Wat is ondernemerschap?
 • Design thinking
 • Unique Selling Proposition (USP)
 • Value map & customer profile
 • Doelgroepen en persona's
 • Financiële planning
 • Rechtsvormen van een onderneming
 • Marktonderzoek

Even belangrijk als het onderzoek zelf, is enerzijds het correct documenteren en concluderen ervan, alsook het vormen van een mening/visie erover en deze kunnen presenteren.

Finaal zal de student één of meerdere ideeën (al dan niet succesvol) hebben onderzocht, waarna er een basis is om te beginnen met het succesvol uitwerken van een onderneming.
Dit vormt dan meteen de basis voor het volgende onderdeel van de minor Start-up.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitale evaluatie, open en gesloten vragen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitale evaluatie, open en gesloten vragen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht70,00Digitale en mondelinge evaluatie, werkstuk, presentatie en gedragsobservatie (o.a. uitwerking van een start-up concept), open boek

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen Projectopdracht gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.