Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Ideation for maker36939/2795/2223/1/17
Studiegids

Ideation for maker

36939/2795/2223/1/17
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Maker
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Maker
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Massart Mathias
Andere co-titularis(sen): Hendrickx Sanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 42 studiepunten afgewerkt hebben EN ((simultaan te volgen met Innovation) OF (eerder ingeschreven voor Innovation)).

Korte omschrijving

Het eerste vak van de Minor Maker bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik. In het theoretisch luik werk je een idee uit tot een bedrijfsplan en leer je hoe je dit kan testen t.o.v. de markt. Tijdens het praktische luik – de labosessies - krijg je alle tools aangereikt om een product dat in je hoofd zit vorm te geven en uit te werken; van een schets op papier naar een fysiek prototype. Je leert werken met de machines die beschikbaar zijn in onze Makerspace en gaat hier zelf mee aan de slag. Het hoofddoel is om je creatieve ideeën te stimuleren aan de hand van opdrachten die je uitvoert in de Makerspace met diverse technieken en materialen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Maakt een portfolio voor het prototype en bedrijfsplan.
Presenteert het behaalde resultaat.
De PBA elektronica-ICT is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
Werkt een idee uit tot een bedrijfsplan.
Ontwikkelt een minimal viable prototype. 
Valideert het bedrijfsplan.

Leerinhoud

 • Bedrijfsplan opstellen
 • Werken in de makerspace
 • Materialenleer
 • Prototyping

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarProjectopdracht30,00Bedrijfsplan
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Bedrijfsplan
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Opdrachten in de Makerspace

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode


Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het opleidingsonderdeel gegeven indien de student 4 of meer keer onwettig afwezig is op semesterbasis.
Als de student een half uur van een sessie afwezig is of niet werkt aan de opdracht wordt de hele sessie als afwezig beschouwd.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een  score voor dat project.