Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Explore 235124/2795/2223/1/96
Studiegids

Explore 2

35124/2795/2223/1/96
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Explore
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Explore
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 54 studiepunten afgewerkt hebben EN ((simultaan te volgen met Explore 1) OF (eerder ingeschreven voor Explore 1)).

Korte omschrijving

Bij de inschrijving wordt dit opleidingsonderdeel vervangen door een concreet opleidingsonderdeel dat goedgekeurd is via de aanvraagprocedure voor de minor Explore.

Toetsing (tekst)

Bij de inschrijving wordt dit opleidingsonderdeel vervangen door een concreet opleidingsonderdeel dat goedgekeurd is via de aanvraagprocedure voor de minor Explore.