Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Cloud technologies36985/2795/2223/1/29
Studiegids

Cloud technologies

36985/2795/2223/1/29
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Horsmans Serge
Andere co-titularis(sen): Vermonden David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 30 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Software defined data center.

Korte omschrijving

Waar we in het 2e jaar vooral focusten op het installeren van een Software Defined Data Center (SDDC) on premise, schenken we nu meer aandacht aan de integratie van de SDDC met de voornaamste public cloud providers. Verder leer je hoe je een cloud-based identity and access management service gebruikt om centraal software en configuratie-instellingen te beheren.

Je zet zelf een een SDDC op en integreert de nieuwe technologieën. Hierbij schenk je extra aandacht aan business continuity, energieverbruik en beveiliging van de resources in de cloud.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Motiveert de gemaakte keuze voor een Mobile Device Management system (MDM).
Motiveert de keuze voor het gebruik van een standaard internet Single Sign-On (SSO) protocol bij een implementatie.
Kent het verschil tussen de soorten tokens in het Open Authorization( OAuth) protocol.
Motiveert de gemaakte keuze voor het MDM-systeem.
Verklaart de keuze door de mogelijkheden op te sommen van het MDM.
Verklaart het verschil met een mobile application management systeem.
Motiveert en verklaart het gebruikt maakt van group tagging.
Verklaart de verschillende methoden om software te distriburen via MDM.
Begrijpt de werking van de synchronisatie tussen het MDM en de client.
Motiveert de keuze voor een cloud based print solution.
Verklaart de werking en het nut van Multi Factor Authentication (MFA) op basis van een Trusted Platform Module (TPM).
Begrijpt de werking van Software Defined Storage (SDS).
Motiveert de gemaakte keuze voor een SDS.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Configureert een Identity Provider (IDP).
Beveiligt de IDP.
Configureert een applicatie in een IDP voor gebruik van OAuth.
Configureert het MDM en voegt een toestel manueel toe.
Configureert het MDM en voegt een toestel automatisch toe.
Configureert toegangscontrole in een Software Defined Data Center (SDDC) m.b.v. Role-Based Access Control
Configureert een virtueel netwerksegment in een SDDC.
Configureert een virtuele router.
Configureert netwerkdiensten aan de edge van het virtuele netwerk in een SDDC.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Configureert single sign-on tussen cloud apps.
Configureert de synchronisatie tussen een lokale en cloud IDP.
Configureert een SDS.
Configureert routering tussen virtuele netwerksegmenten in een SDDC.
Configureert een role op basis van role based access control voor gebruik in een SDDC.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Gebruikt de logs op client en MDM voor troubleshooting.
Test de synchronisatie tussen MDM en de client.
Test een MFA-oplossing op basis TPM.
Test de werking van een virtueel netwerksegment.
Test de werking van een virtuele router.
Optimaliseert het Software Defined Network (SDN) bij veranderd gebruik van het SDDC.
Test de werking van een role op basis van role based access control voor gebruik in een SDDC.
De PBA elektronica-ICT installeert elektronische en/of ICT-systemen en stelt deze in bedrijf.
Gebruikt OAuth via hulpsoftware om objecten in een online IDP te maken.
Installeert een msi(x)-pakket via MDM.
Maakt een intunewin bestand van het software pakket en gebruikt deze voor installatie.
Installeert een pakket via een pakket management systeem.
Installeert software vanuit een online store.
Configureert de MDM om instellingen te doen op de clients.
Implementeert een MFA oplossing op basis TPM.
Demonstreert de werking van SDS.
Demonstreert de werking een virtueel netwerksegment in software defined data center.
Demonstreert de werking van netwerkdiensten aan de edge van het Software Defined Network in een SDDC.
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Gebruikt het jargon om zijn handelingen te motiveren, problemen te melden of bijkomende middelen te vragen.

Leerinhoud

Software defined storage
Mobile Device Management
Mobile Application Management
Identity Provider system
Software Defined Networking
IDP Synchronisatie met een public cloud provider
Role based access
Backup
Business continuity


Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal, gesloten boek
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Digitaal, casus, open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Digitaal, gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Digitaal, casus, open boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht40,00Digitaal, casus, open boek

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT

Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.

De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.