Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Project Mixed Reality35779/2795/2223/1/56
Studiegids

Project Mixed Reality

35779/2795/2223/1/56
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Mixed reality
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Mixed reality
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Andere co-titularis(sen): Van Battel Sam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 50 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor 3D game programming EN geslaagd voor Mixed Reality.

Korte omschrijving

Je leert wat Immersive Storytelling is en krijgt inzicht in de definities en de specifieke terminologie van Extended Reality, in het begrip Immersie en in de manieren waarop we immersie kunnen introduceren.
Aan de hand van cases krijg je inzicht in (best) practices van toepassingen van Immersive Storytelling in Journalistiek, Social managment en in kunst.
Je kan de workflow van een VR project organiseren, opvolgen en kritisch blijven evalueren. Met een interdisciplinair team werken we een project uit tot een finaal prototype, waarbij je vanuit je technologische achtergrond bijdrage levert doorheen het project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Heeft inzicht in de definities en specifieke terminologie van Virtual Reality
Heeft inzicht in het begrip Immersie en in de manieren waarop we immersie kunnen introduceren
Heeft inzicht in de specifieke narrative technieken van Immersive Storytelling
Organiseert de workflow van een VR project, volgt deze op evalueert kritisch
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Ontwikkelt een VR productie in Unity
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Aan de hand van cases krijg je inzicht in (best) practices van toepassingen van Immersive Storytelling in Journalistiek, Social managment en in kunst.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Presenteert het eindresultaat op een professionele wijze
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Communiceert en overlegt binnen een interprofessioneel team
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Neemt deel en draagt verantwoordelijkheid in een interprofessioneel team om zo complexe situaties te kunnen analyseren en synthetiseren
Herkent en erkent de diverse beroepsspecifieke bevoegdheden binnen een interprofessioneel team
Zorgt dat het team efficiƫnt en effectief werkt
Vertoont ten allen tijde professioneel gedrag gericht op het verbeteren van het interprofessioneel samenwerken

Leerinhoud

week 1: introductie interdisciplinair teamproject * voorstelling thema's * wat is multidisciplinair samenwerken * background multidisciplinaire projecten en waar situeert zich VR
week 2: workshop conceptualization (brainstorm session, 360° drafting, feasibility test)
week 3: user-centered design thinking (character development, defining user position, environment sketching, moodboard)
week 4: story structuring (narrative structure, user flow, editing plans)
week 5: PITCH YOUR CONCEPT
week 6: workshop elements of immersion (spatial design, level of interaction, sound plan) week 7: midterm presentations
week 8: recordings, prototype building
week 9: recordings, prototype building
week 10: recordings, prototype building
week 11: prototype demo week 12: finetuning & preparation for final presentation
week 12: final presentation

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
Op de elektronische leeromgeving wordt studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Vormen van groepsleren24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen174,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Meer informatie op digitap en via kick-off sessie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Meer informatie op digitap en via kick-off sessie

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Evaluatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld: (deel)examens, tussentijdse toetsen, inleveren van een (groeps)taak en opdrachten, een (groeps)presentatie, gastcollege, een studiebezoek.

Je wettigt je afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden voor aanvang van de evaluatieactiviteit via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex.

Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. Neem je niet deel aan de ingehaalde evaluatieactiviteit dan kan je deze niet meer inhalen en wordt er een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit toegekend.


VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het olod gegeven, voor zowel 1ste als 2de examenkans, indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.