Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Theoretische mechanica34084/2794/2223/2/52
Studiegids

Theoretische mechanica

34084/2794/2223/2/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
  • Inleiding in de mechanica (4 studiepunten)
  • Mechanica (2 studiepunten)
Co-titularis(sen): Vandenwyngaert Frauke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Inleiding in de mechanicaop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mechanicaop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Inleiding in de mechanica

Dit opleidingsonderdeel wordt grotendeels op campus gedoceerd en aangevuld met digitaal lesmateriaal. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, volg je dus zowel de lessen op campus, als de digitale lessen. 

De lessen op campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent. Daarnaast wordt ondersteunend digitaal lesmateriaal aangeboden, via digitap.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op digitap.

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.

Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

Mechanica
Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk op campus en online via teams gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, volg je dus zowel de online lessen, als de lessen op campus.

De teamslessen worden opgenomen en via digitap aangeboden.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent. Er wordt wel ondersteunend digitaal lesmateriaal aangeboden, ook via digitap.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op digitap.

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.


Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Inleiding in de mechanica
  • AP-cursus "Inleiding in de mechanica" departement IO - PBA Elektromechanica;
  • tabellenboek voor metaaltechniek door W. De Clippeleer (Plantijn) ISBN 903015695;
  • digitaal leerplatform.
Mechanica
  • AP-Cursus "Mechanica" departement IO - PBA Elektromechanica;
  • tabellenboek voor metaaltechniek door W. De Clippeleer (Plantijn) ISBN 903015695
  • digitaal leerplatform.