Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Verkoop & strategie25297/2794/2223/2/54
Studiegids

Verkoop & strategie

25297/2794/2223/2/54
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • technisch-commercieel adviseur
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Industriële verkoop (2 studiepunten)
 • Sociale stijl & strategie (2 studiepunten)
 • Practicum industriële verkoop (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frantzen Dominique, Geubels Rudi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Industriële verkoopop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Sociale stijl & strategieop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Practicum industriële verkoopop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Industriële verkoop
 • lesnota's en Powerpoints; 

 • AP Handboek: Geubels, R. (2020). Industriële verkoop, Departement IO. Antwerpen: Universitas; 
 • Renkema, J. (2005). Schrijfwijzer Compact. Den Haag: Sdu. (263 p.; ISBN 90 12 10826 8).

Sociale stijl & strategie
 • lesnota's en Powerpoints; 

 • AP Handboek: Geubels, R. (2020). Sociale stijl en strategie, Departement IO. Antwerpen: Universitas; 
 • Renkema, J. (2005). Schrijfwijzer Compact. Den Haag: Sdu. (263 p.; ISBN 90 12 10826 8).

Practicum industriële verkoop

AP Handboek: Geubels, R. (2022). Industriële verkoop, Departement IO. Antwerpen: Universitas.