Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Motion KLM/TCA26869/2794/2223/2/55
Studiegids

Motion KLM/TCA

26869/2794/2223/2/55
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • klimatisering
  • technisch-commercieel adviseur
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Aandrijftechnieken AC/DC & servo (3 studiepunten)
 • Labo aandrijftechnieken AC/DC & servo (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Pauw Erik, Vanden Bulcke Carl
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Aandrijftechnieken AC/DC & servoop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo aandrijftechnieken AC/DC & servoop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 144,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Elektriciteit A EN eerder ingeschreven voor Elektrische machines A EN eerder ingeschreven voor Elektronica OF (eerder ingeschreven voor Theoretische elektriciteit EN eerder ingeschreven voor Elektronica).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Aandrijftechnieken AC/DC & servo
 • handboek Elektronische vermogencontrole 1 van Jean Pollefliet (EAN:9789401457521);
 • handboek Elektronische vermogencontrole 2 van Jean Pollefliet
  EAN: 9789401457538;
 • beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen via digitale leeromgeving en internet.
Labo aandrijftechnieken AC/DC & servo
 • AP Syllabus met opdrachten 'Labo aandrijftechnieken', departement IO - PBA-Elektromechanica;
 • beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen via de digitale leeromgeving/internet;
 • service manuals, databoeken en technische documentatie van fabrikanten;
 • handboeken van Jean Pollefliet.