Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Mechatronica KLM/OHT/PRA28227/2794/2223/2/55
Studiegids

Mechatronica KLM/OHT/PRA

28227/2794/2223/2/55
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • klimatisering
  • onderhoudstechnologie
  • procesautomatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Automatisatie & netwerken (3 studiepunten)
 • Labo mechatronica & storingzoeken (3 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Aernouts Dennis, Hanssens Serge, Lathouwers Jef, Verboven Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Automatisatie & netwerkenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo mechatronica & storingzoekenop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Mechatronica OF eerder ingeschreven voor Industriƫle automatisering .

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Automatisatie & netwerken

De student ontvangt:

 • AP Cursus departement IO, PBA-Elektromechanica 'Automatiseren & Netwerken'.  Deze cursus bevat het formularium dat tijdens het examen mag gebruikt worden.

Dit wordt aangevuld met eigen notities van de student en powerpoints tijdens de les (via de elektronische leeromgeving).

Opdrachten worden ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving.

Labo mechatronica & storingzoeken
 • AP-cursus departement IO, PBA-Elektromechanica incl. de opdrachtbeschrijving;
 • cursussen die kunnen gebruikt worden ter ondersteuning:
  • elektrisch ontwerpen (1EM);
  • mechatronica (1EM);
  • automatisatie & netwerken (2OHT/2PRA/2KLM);
 • documenten die aangereikt worden via de elektronische leeromgeving;
 • softwarepakket TIA Portal;
 • softwarepakket E-plan Education;