Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Technologie elektriciteit16748/2794/2223/1/96
Studiegids

Technologie elektriciteit

16748/2794/2223/1/96
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Vangrunderbeek Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerste deel gaat deze cursus over de wijze waarop we de geproduceerde elektriciteit bij de eindverbruiker krijgen.

Gevaren van elektriciteit en het algemeen kader van het AREI komen eveneens aan bod.

In het deel "kabels en draad" komende de meest gebruikte type's voor de Belgische markt aan bod.

Stroombedradingen, verbruikers en personen moeten steeds beveiligd worden tegen kortsluiting en overbealsting maar ook tegen onvrijwillige aanraking enz... Het cursusdeel zekeringen, automaten, vermogenschakelaars en differentieels ( ZAVD ) geeft hierop een antwoord.

Een veel gebruikte aandrijfmotor is de asynschrone motor. We analyseren de eigenschappen van deze motor, die vermeld staan op de kenplaatgegevens. Na analyse bespreken we via diverse praktijkvoorbeelden de juiste beveiligingen in relatie tot de toepassing waarvoor hij wordt ingezet.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Technologie elektriciteit

Dit opleidingsonderdeel wordt gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.
De lessen zijn niet verplicht.
De teamslessen worden telkens opgenomen en aangeboden in streams.
De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op digitap

Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan Belgische en Europese naamgeving van draad en kabel typeren.
De student kan de classificatie van kabel naar brandgedrag volgens het AREI benoemen.
De student kan de diverse onderdelen van een elektrisch transmissie- en distributienet onderscheiden.
De student kan de eigenschappen die vermeld staan op ZAVD verklaren.
De student kan de gebruikte hulpmiddelen bij het schakelen van hoogspanning benoemen.
De student kan de kenplaatgegevens van een AC motor lezen en verklaren m.b.t. de functionele schematische werking.
De student kan de koppeltoeren/stroomtoeren karakteristiek van een motor lezen en het verband leggen met de te voorziene beveiliging.
De student kan de uitwendige invloeden m.b.t. een bepaalde installatie identificeren om zo te komen tot het verband tussen de beschermingsgraad van elektrische materialen en de toepassing ervan.
De student kan de verschillende mechanische en elektrische eigenschappen van draad en kabel aangeven en illustreren a.d.h.v. voorbeelden.
De student kan de verschillende stappen van het schakelen van hoogspanning (vitale 5, 7 en 8) opsommen.
De student kan diverse types van hoogspannings-schakelaars en -scheiders opnoemen naargelang hun toepassing in het net.
De student kan een gepaste keuze maken van ZAVD.
De student kan een vereenvoudigde kabelberekening uitvoeren.
De student kan gevaren verbonden aan het gebruik en de toepassing van elektriciteit in verband brengen met de uitwendige invloeden/omstandigheden.
De student kan het elektrisch gedrag uitleggen en formuleren van een verdeelnet op basis van eigenschappen en spanningsniveau's.
De student kan op basis van een analyse elektromotoren op gepaste wijze beveiligen.
De student kan verschillende soorten draden en kabels herkennen.
De student kan de effecten van elektrische stroom door het menselijk lichaam weergeven.
EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan de noodzaak tot het ontstaan en het gebruik van het AREI met betrekking tot de constructie en het ontwerp van elektrische inrichtingen beschrijven.
De student kan de parameters opsommen die de stroomstoot door het menselijk lichaam bepalen.

Leerinhoud

Transport en distributie van elektriciteit

1. Het transmissienet

 • het ontstaan
 • de taken
 • Elia
 • de installatie van het transmissienet

2. Distributienetten

 • organisatie en verantwoordelijkheid
 • technische realisatie
 • de elektrische verbindingen ( lijnen en kabels )

3. Luchtlijnen
4. Het schakelen van hoogspanning

 • hoogspanning versus laagspanning
 • de vitale 5
 • werkzaamheden buiten spanning de vitale 5 , 7 en 8
 • persoonlijke bescherming en hulpmiddelen

Het AREI

 • gebruik en ontstaan
 • uitwendige invloeden

Gevaren van elektriciteit

 • elektrische en mechanische eigenschappen
 • Europese en Belgische benaming
 • brandweerstand van draad en kabel
 • vereenvoudigde kabelberekening

Zekeringen, automaten, vermogenschakelaars en diff

 • werking
 • eigenschappen

Elektromotoren

 • werking
 • de koppeltoeren / stroomtoeren karakteristiek
 • de motorkenplaat en eigenschappen
 • beveiliging van motoren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP-Cursus 'Technologie elektriciteit' departement IO, PBA-Elektromechanica;
 • Teams;
 • Didactische componenten;
 • Internet;
 • Digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen97,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen

Toetsing (tekst)

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.
De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie onthaalbrochure Campus Ellermanstraat via Digitap -> Info studenten ELL).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden via de link: http://examonitoring.ap.be alvorens het examen kan starten