Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Energie29352/2794/2223/1/86
Studiegids

Energie

29352/2794/2223/1/86
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

  In het vak energie krijgt de student een uitgebreide theoretische basis warmteleer (thermodynamica). Toepassingsgericht staan we stil bij het belang van deze theoretische principes op de functionaliteit en het ontwerp van zogenaamde kringprocessen. We passen dit voornamelijk toe op de koelkring en warmtepompinstallaties.

   Onderwijsorganisatie (tekst)

   Dit opleidingsonderdeel kan gedeeltelijk online via teams en op campus gedoceerd worden. Beide werkvormen vullen elkaar aan. Om alle leerstof mee te krijgen, moet je dus zowel de online lessen volgen, als naar de lessen op campus komen.
   De lessen zijn niet verplicht.

   De lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent.
   De presentaties van de lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op digitap

   Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
   Opnames zijn eigendom van de lector en mogen onder geen beding verspreid worden.

   OLR-Leerdoelen (lijst)

   EM01: Vakkennis
   De student kan de basisbegrippen (warmteoverdracht & faseverandering) in de warmteleer formuleren en het gedrag typeren.
   De student kan de efficiƫntie (COP) van het koelproces beoordelen i.f.v. de werkingscondities.
   De student kan de werking van alle koeltechnische hoofd- en nevencomponenten definiƫren.
   De student kan een eenvoudig thermodynamisch proces berekenen.
   De student kan de meest gangbare koeltechnische toepassingen/processen beschrijven en compressiekoeling en absorbtiekoeling opdelen in hun deelprocessen.
   De student kan verschillende koelsystemen en warmtepompprincipes onderscheiden en het schema van deze compressiekoelkringen voorstellen in logph-diagrammen.
   EM04: Analyseren en onderbouwen
   De student kan een gemotiveerde uitspraak doen over het energetische nut (J/N) van een WKK-installatie als alternatief voor een klassieke verwarmingstoepassing.
   De student kan op basis van het logph-diagram energiebewust een afweging maken tussen warmtepompsystemen.

   Leerinhoud

   • basisbegrippen warmteleer;
   • warmteoverdracht;
   • warmtewisselaars;
   • faseveranderingen;
   • thermodynamica;
   • toepassing druk-enthalpie diagram;
   • fysische grootheden in een koelkring;
   • soorten koelkringen en warmtepompen;
   • toegepaste componenten in koel- en warmtepompinstallaties;

   Studiematerialen (tekst): Verplicht

   Cursus Energie departement IO, PBA-Elektromechanica - Frank Verelst

   Digitaal lesmateriaal op digitap


   Onderwijsorganisatie

   Werkvormen
   Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
   Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

   Toetsing (lijst)

   Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
   MomentVorm%Opmerking
   AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen met oefeningen en theoretische vragen.
   Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
   MomentVorm%Opmerking
   Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitaal examen met oefeningen en theoretische vragen.

   Toetsing (tekst)

   De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie onthaalbrochure Info studenten campus ELL).
   Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdens het examen geactiveerd moeten worden via de link: http://examonitoring.ap.be alvorens het examen kan starten.