Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Hydraulica & pneumatica26758/2794/2223/1/63
Studiegids

Hydraulica & pneumatica

26758/2794/2223/1/63
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaensens Raoul, Verhulst Marc, Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De vakgebieden pneumatica en hydraulica komen in deze cursus aan bod. Beide vakgebieden sluiten nauw bij elkaar aan. Zo is er zeer veel overeenstemming qua gebruikte symboliek en werking, alhoewel het toepassingsgebied toch volledig anders is. De cursus bevat een degelijke beschrijving van de voornaamste pneumatische en hydraulische componenten en hun werking. Verder zijn er zoveel mogelijk toepassingen opgenomen en zitten er in het laatste hoofdstuk extra veel schakelingen.
De geziene leerstof wordt toegepast tijdens de praktische sessies door onder meer deze schakelingen te maken.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Dit opleidingsonderdeel wordt op campus gedoceerd.
De theoretische lessen zijn niet verplicht.

De theoretische lessen op campus concentreren zich op de theorie, met verwijzing naar de labo's.

De theoretische lessen on campus worden niet opgenomen en ook niet gestreamd. Je kan deze enkel meevolgen als je aanwezig bent. Na elke les on campus is er wel een samenvattend theoretisch filmpje ter beschikking op digitap.

De presentaties van de theoretische lessen inclusief aantekeningen worden aangeboden op de digitale leeromgeving digitap.

Bij discrepantie tussen het audiovisueel materiaal en de cursus, is de cursus het enige juiste document.
Opnames zijn eigendom van de lector mogen onder geen beding verspreid worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan verschillende pneumatische en hydraulische componenten selecteren op basis van hun eigenschappen/toepassing en deze op elkaar afstemmen tot een logisch werkend geheel.
EM02: Installeren
De student kan een bestaande complexe installatie onderhouden
De student kan op een bestaande complexe installatie multifunctionele fouten zoeken
De student kan op een bestaande complexe installatie defecten op een curatieve wijze verhelpen.
De student kan een complexe hydro-pneumatische installatie installeren volgens de klantspecificaties.
EM05: Ontwerpen
De student kan een veilig werkende hydro-pneumatische installatie ontwerpen die voldoet aan de gevraagde functionele eisen.

Leerinhoud

  • de verschillende componenten en hun werking;
  • basisschakelingen;
  • volgordeschakelingen;
  • vacu├╝mtechniek;
  • elektropneumatica en elektrohydraulica;
  • servo en proportionele hydraulica.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus Hydropneumatica, departement IO - opleiding PBA Elektromechanica, Lector Raoul Adriaensens

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks65,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)35,00Labo. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie:

Aanwezigheid tijdens labozittingen is verplicht.
Tijdens het labo wordt er permanent geëvalueerd op basis van je inzet/attitude en de verkregen resultaten

Een student die twee of meer keer afwezig is tijdens de labozitting, wettig of onwettig, krijgt een code F van Fail voor het desbetreffende labo.

Meer informatie over de code F vind je in het onderwijs- en examenreglement.
Een code F voor een deelexamen resulteert in een code F voor het gehele opleidingsonderdeel.

Bij elke afwezigheid krijgt de student een 0-score voor de permanente evaluatie van dat labo-onderdeel.
De student die wettig afwezig is, kan een labozitting inhalen.

Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector en de afspraken te volgen zoals beschreven in de cursus.

De inhaalzitting moet ten laatste twee sessies voor het einde van de labozittingen aangevraagd worden.