Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Mechanisch ontwerpen CAD32882/2794/2223/1/20
Studiegids

Mechanisch ontwerpen CAD

32882/2794/2223/1/20
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het energiemanagement als Mechanisch ontwerpen CAD
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verhulst Peter
Andere co-titularis(sen): Geerts Randy, Verhulst Marc, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel Mechanisch ontwerpen CAD leren we op een efficiënte manier omgaan met het 3D-ontwerppakket Inventor. We vertrekken van eenvoudige toepassingen en drijven de moeilijkheidsgraad steeds verder op.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan binnen het Inventor-pakket de aanwezige ontwerp-tools gebruiken. Zo zal hij na de 3de module a.d.h.v. de aanwezige tools de meest gebruikte mechanische onderdelen (assen, lagers, balken, spie├źn,....) en aandrijvingen kunnen selecteren op basis van conceptuele rekenmethoden.
De student kan de nodige bijschriften (maten, tolerantie,...) op de tekening plaatsen.
De student kan een 3D-model tekenen.
De student kan van een 3D model de nodige 2D aanzichten en doorsnedes maken.
EM05: Ontwerpen
De student kan binnen het Inventor-pakket grotere samenstellingen ontwerpen en beheren.
EM07: Meten
De student kan een virtueel model maken van een bepaalde opstelling.

Leerinhoud

 • maken van een 2D schets;
 • van 2D schets naar 3D model;
 • bewerken van een 3D model;
 • omzetten van een inventor model naar andere bestandstypes;
 • afleiden van aanzichten en doorsnedes;
 • plaatsen van maataanduiding, bijschriften...;
 • beheer van grote samenstellingen binnen inventor (incl. gebruik van content center).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP-Cursus "Labo mechanisch ontwerpen in 3D" departement IO - PBA-Elektromechanica;
 • digitaal leerplatform;
 • laptop: De student dient zelf een laptop aan te schaffen die voldoet aan de minimum systeemvereisten voor het softwarepakket;
 • softwarepakket " inventor professional" vrij te downloaden via www.autodesk.com/education/edu-software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00De student is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van zijn examenopdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00De student is zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van zijn examenopdracht.

Toetsing (tekst)

We testen of je het tekenpakket kan gebruiken om een 3D model en een samenstelling te genereren. Van deze modellen moet je ook de getoonde aanzichten en details kunnen aanmaken en digitaal inleveren.