Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Project Heating, Ventilation & Air-Conditioning32887/2794/2223/2/94
Studiegids

Project Heating, Ventilation & Air-Conditioning

32887/2794/2223/2/94
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • klimatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Project Heating, Ventilation & Air-Conditioning (7 studiepunten)
 • Talentenprofiel & hefbomen (1 studiepunt)
Co-titularis(sen): Coremans Roel, De Pauw Erik, Geubels Rudi, Lintermans Marc, Pauwels Bert, Vandenwyngaert Frauke, Van Grieken Geert, Verboven Nick, Verhasselt Albert, Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Project Heating, Ventilation & Air-Conditioningop 20 (tot op een tiende)Nee--
Talentenprofiel & hefbomenop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 208,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Koeltechnologie EN simultaan te volgen met Klimatisatietechnologie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Project Heating, Ventilation & Air-Conditioning

Naast de specifieke afstudeercompetenties zijn vooral de generieke EM competenties onmisbaar zoals o.a.:

 • Zogenaamd 'gezond verstand & redeneervermogen' nodig om op basis van probleemanalyse (storingsanalyse) te komen tot verbeterdoelen/technische oplossingen met het oog op het efficiënt laten functioneren van een machine of installatie.
 • Professionele vaardigheden met de nadruk op het opstellen en het schrijven in correct Nederlands van technische rapporten; presentatievaardigheden, projectsamenwerking via Teams en opzoeken van wetenschappelijk bronmateriaal.
 • Ontwerpen HVAC, vooral de vaardigheden om tekeningen en schema's op te stellen zijn heel belangrijk.
 • Technologie zowel elektrisch als mechanisch vanuit het oogpunt om in diverse catalogi machinedelen/onderdelen te kunnen selecteren (technische specificaties) op basis van ontwerpberekeningen.

Verder zullen tijdens de uitwerking van de diverse projecten alle cursussen van de afstudeerrichting klimatisatie geraadpleegd en gebruikt moeten worden.

Talentenprofiel & hefbomen

Op het "digitaal leerplatform" zijn alle documenten terug te vinden;

 • Slides en Tutorial van Talentsessie 1;
 • manual : "Talent-Traject 2de Jaar";
 • Ingescande Talentkaartjes : "Kerntalenten39-Inscan";
 • talentfiches (in te vullen);