Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Praktische vaardigheden32893/2794/2223/2/07
Studiegids

Praktische vaardigheden

32893/2794/2223/2/07
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Praktische vaardigheden D
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Practicum (2 studiepunten)
 • Veiligheid & VOL-VCA (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Adriaensens Raoul, Stevens Wendy, Verhasselt Albert, Verhulst Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Practicumop 20 (tot op een tiende)Nee--
Veiligheid & VOL-VCAop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Practicum
 • Digitap: AP Cursus 'Practicum' dep. IO, PBA-Elektromechanica
  • Elke proef afzonderlijk te downloaden via digitap i.f.v de uit te voeren opdracht in die week.
  • Papieren versie van de uit te voeren proef meebrengen (één per groepje)
 • Tabellenboek voor Mechanica.
 • Rekenmachine.
 • Laptop.
 • Technische documentatie in het practicum.
 • Internet.
 • Werkkledij (werkpak - veiligheidsschoenen - handschoenen en veiligheidsbril)
Veiligheid & VOL-VCA
De cursus behelst twee delen:

 • Voorbereiding op VCA-examen, afgenomen door een erkende instelling.
 • Inleiding in veiligheidsgerelateerde aspecten met nadruk op risico-analysetechnieken.