Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Big Data37419/2794/2223/1/48
Studiegids

Big Data

37419/2794/2223/1/48
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzevak 3AUT-OHT-PRA
  • Keuzevak 3KLM
  • Keuzevak 3TCA
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Casteels Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In deze cursus wordt een basiskennis van Excel verondersteld. Voortgaande op deze basiskennis worden aan de hand van een interactieve cursus met veel opdrachten de basisregels voor programmatie in VBA aangeleerd.

Uiteindelijk wordt deze cursus afgesloten met een grotere opdracht die volledig uitgewerkt is in deze cursus.

Hierna moet de student in staat zijn om de analyse zelf te maken van een drietal opdrachten waarvan de complexiteit toeneemt naar het einde toe. Deze drie in te leveren opdrachten vormen de basis voor de eindevaluatie.

Na het volgen en het uitvoeren van de gevraagde opdrachten moet de student in staat zijn om zelf problemen in VBA aan te pakken en uit te werken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan Ms VBA basisinstructies toepassen om een werkend gebruikersprogramma te bekomen.
De student kan basisinstructies toepassen om Ms Excel ondersteunde bestandsindelingen te lezen en te wijzigen.
De student kan eenvoudige functies en programma’s schrijven in VBA.
EM02: Installeren
De student kan eenvoudige macro’s opnemen.
EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan voldoende veiligheden inbouwen in zijn programma en een verkeerdelijk gebruik van zijn programma voorkomen.
EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan een (eenvoudig) probleem volledig analyseren en een gestructureerd programma schrijven in VBA om tot een geautomatiseerde oplossing te komen voor het probleem.
De student kan zelfstandig rekenbladen in Excel aanmaken om basistoepassingen uit te voeren.
De student kan rekenbladen in Excel aanmaken om specifieke en beroepsgerelateerde toepassingen zoals filters, voorwaardelijke functies, formules, functies, gegevensvalidatie en wat-als-analyses uit te voeren.
EM05: Ontwerpen
De student kan eenvoudige programma's maken om het verwerken van grote databestanden te automatiseren.
De student kan aan de hand van de aangeleerde EXCEL-technieken data selecteren uit een databank en hieruit grafieken maken en aanpassen.
De student kan aan de hand van de aangeleerde EXCEL-technieken op basis van relatieve en absolute adressering formules opstellen (met ingebouwde functies).

Leerinhoud

 • Excel
  • Excel-technieken voor gevorderden;
  • oefeningen op Excel-technieken voor gevorderden.
 • Deel 1: Basisregels voor VBA Excel
  • inleiding;
  • variabelen in VBA;
  • conditionele logica;
  • string en stringfuncties;
  • loops in VBA;
  • arrays;
  • subroutines en functies;
  • gebruik van tekstbestanden;
  • formulieren in VBA;
  • charts in VBA;
  • datamanipulatie in VBA.
 • Deel 2: Opdrachten om VBA in te oefenen
  • enkele eenvoudige opdrachten;
  • een eerste groot project (Picture viewer).
 • Deel 3: Uit te voeren (grote) opdrachten
  • Windows Explorer;
  • aanmaak toets en automatisch verbeteren van deze toets;
  • afhandeling van grote databestanden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • AP-cursus VBA, departement IO, PBA-Elektromechanica. Auteur: Jan Casteels;
 • digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De student wordt beoordeeld op basis van de ingediende rapporten en werken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00De student wordt beoordeeld op basis van de ingediende rapporten en werken die hij/zij indient voor 1 september van het lopende academiejaar.

Toetsing (tekst)

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie onthaalbrochure Info studenten campus ELL).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdens het examen geactiveerd moeten worden via de link: http://examonitoring.ap.be alvorens het examen kan starten.