Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Toegepaste wiskunde3187/2794/2223/1/63
Studiegids

Toegepaste wiskunde

3187/2794/2223/1/63
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van de Peer Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het belang van wiskunde kan in een technisch wetenschappelijke opleiding als de Bachelor Elektromechanica niet onderschat worden, en vormt dikwijls de basis voor andere technische vakken. 

Het online leerplatform staat hierbij toe om op eigen tempo te studeren, te herhalen en te oefenen, opdat iedereen de eindmeet kan halen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM04: Analyseren en onderbouwen
De student kan aan de hand van de basis goniometrische rekenregels technisch wetenschappelijke vraagstukken oplossen binnen het domein van andere opleidingsonderdelen.
De student kan afgeleiden berekenen om deze later toe te passen in andere opleidingsonderdelen.
De student kan basis wiskundige analyses/berekeningen vlot toepassen.
De student kan logaritmisch rekenen en kan curves transformeren van lineaire naar logartimische schalen en vice versa.
De student kan integralen berekenen om deze later toe te passen in andere olod's.
De student kan logaritmisch rekenen.
De student kan een functie analyseren.
De student kan een hogeregraadsvergelijking oplossen.
De student kan de rekenregels van de algebra correct gebruiken.

Leerinhoud

 • algebra;
 • functies;
 • goniometrie;
 • exponentiële en logaritmische functies;
 • afgeleiden;
 • integralen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • De online wiskunde-tool Sowiso als digitaal leerplatform.
 • Formularia die aan de student bij het begin van een hoofdstuk worden aangeboden.
 • Eventuele bijkomende oefening-oplossingen, die in digitale vorm worden aangeboden aan de student.
 • Noodzakelijk: door de opleiding goedgekeurd rekenmachine.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen26,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel wordt voornamelijk online gedoceerd via een digitaal leerpakket.

Tijdens de sessies op de campus worden tussentijdse toetsen afgenomen.

Tijdens de laatste on-campus sessie bestaat de kans om maximaal twee gemiste toetsen in te halen.

Voor dit vak kan een vrijstelling bekomen worden indien de student 12/20 behaalt voor de ingangstest in week 2 van het eerste semester.