Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Portfolio TCA34088/2794/2223/1/90
Studiegids

Portfolio TCA

34088/2794/2223/1/90
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • technisch-commercieel adviseur
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Frantzen Dominique
Andere co-titularis(sen): Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Verkoopattitudes.

Korte omschrijving

Het betreft het toepassen van een reeks competenties zoals gezien in andere OLOD’s. Tijdens de commerciële vakken worden immers een aantal vaardigheden en technieken aangeleerd die belangrijk zijn voor de professionele verkoper. Deze technieken en vaardigheden kun je slechts tot een deel van jezelf maken wanneer je ze actief tijdens het jaar in verschillende situaties toepast.

Portfolio TCA wil daarom een vakoverschrijdend project vormen waarin je zelf een waaier van de tijdens het jaar aangeleerde technieken toepast rond een concrete opdracht. In het kader van deze opdracht pas je minimum 21 competenties toe tijdens minimum 7 concrete situaties, verder “activiteiten” genoemd. Je werkt hiervoor samen in een groepje van 3 of 4 studenten. Aan het begin van het academiejaar stelt de lector de groepen samen en worden de opdrachten kenbaar gemaakt.

Je voert met je groepje medestudenten wel gezamenlijke activiteiten uit, maar daar elke student aan de eigen competenties werkt, resulteert het portfolio steeds in een individueel rapport.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan verschillende culturen typeren en voorspellen hoe die zullen resulteren in een ander gedragspatroon.
De student kan bronnen correct raadplegen en weergeven.
EM05: Ontwerpen
De student kan een plan van aanpak (PVA) opstellen.
De student kan een plan van eisen (PVE) opstellen.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan een beknopte planning opstellen in MS Project.
De student kan een degelijke voorbereiding uitwerken ten behoeve van een professionele onderhandelingssituatie.
De student kan zich optimaal voorbereiden op een beursbezoek.
De student kan zijn tijdsplanning efficiënt en effectief beheren en getuigt van een grote mate van zelforganisatie.  
EM09: Communiceren
De student kan de techniek van het actief luisteren beheersen.
De student kan een professioneel rapport opstellen.
De student kan het belang duiden en verklaren waarbij lichaamstaal en actief luistertechnieken een belangrijke rol spelen bij professionele communicatie.
De student kan het internet en e-mailverkeer op een zakelijk correcte manier gebruiken.
De student kan op een professionele wijze deelnemen aan een vergadering als voorzitter, secretaris en/of gewone deelnemer.
De student kan stress-situaties herkennen en er gepast op reageren.
De student kan een zakelijke email opstellen om informatie op te vragen.
De student kan een korte technische presentatie in het Frans houden (verkoopspresentatie, werking van een product).
EM10: Samenwerken
De student kan de diverse principes gebruikt bij coaching opsommen en kiezen met het oog op de eigen werkorganisatie en het aansturen van medewerkers/teamgenoten.
De student kan functioneren als een actief en loyaal teamlid : hij/zij kan teamleden ondersteunen waar mogelijk in hun werkzaamheden.
De student kan de opdrachten realiseren via samenwerking met de overige groepsleden.
De student kan vlot samenwerken in teamverband.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan de eigen creativiteit ontwikkelen door de toepassing van persoonlijke technieken en/of groepstechnieken.
De student kan kritisch en reflexief leerdoelen formuleren voor zichzelf en het team zodat ze later als verbetertraject alsnog geïmplementeerd kunnen worden.
De student kan zelfkritisch reflecteren over de eigen ervaringen en het eigen functioneren en kan hieruit zinvolle lessen trekken.
De student kan verantwoordelijkheid opnemen voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en kan in zijn/haar werkzaamheden actief op zoek gaan naar mogelijkheden om bij te leren. Hij/zij kan op zoek gaan naar uitdagingen en kan uit zijn/haar comfortzone stappen.
De student kan een portfolio samenstellen waarin hij reflecteert over de gepresteerde activiteiten. De student motiveert zijn keuzes en analyseert zijn persoonlijke groei.

Leerinhoud

Studenten voeren in een groepje van 3-4 studenten gezamenlijke activiteiten uit. Tijdens deze activiteiten werkt elke student individueel aan zelfgekozen competenties en documenteert alles in een gestructureerd portfolio zoals beschreven in de syllabus "Portfolio TCA".

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • lesnota's en Powerpoints;
 • AP Handboek: Geubels, R. (2020). Professionele vaardigheden, Departement IO. Antwerpen: Universitas;
 • AP Handboek: Geubels, R. (2020). Portfolio TCA, Departement IO. Antwerpen: Universitas;
 • Renkema, J. (2005). Schrijfwijzer Compact. Den Haag: Sdu. (263 p.; ISBN 90 12 10826 8).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00

Toetsing (tekst)

Individueel portfolio waarbij getoetst wordt op:

 • rapportagefrequentie en evolutie van het portfolio
 • inhoudelijke rijkdom
 • leerproces
 • algemene verzorgdheid